วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี[แก้]

  1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
  2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
  3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
  4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
  5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Supakit prem (คุย)

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี Yes check.svg
1ข) ครอบคลุม Yes check.svg
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี Yes check.svg
1ง) เป็นกลาง Yes check.svg
1จ) มีเสถียรภาพ Yes check.svg
2ก) ส่วนนำ Yes check.svg
2ข) โครงสร้างเหมาะสม Yes check.svg
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม Yes check.svg
3) สื่อ Yes check.svg
4) ความยาว Yes check.svg

ผู้ทบทวนหลัก: --Sry85 (คุย) 21:42, 18 มีนาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]

  1. น่าจะสร้างบทความ (อาจจะสั้น ๆ) คำแปลก ๆ เช่น ปิดล้อมทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติเบญจมาศ การสงบศึกเบลเกรด -Sry85 (คุย) 11:54, 16 มีนาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
    1. Yes check.svg เรียบร้อยครับ Supakit prem (คุย) 15:58, 16 มีนาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]