วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร[แก้]

กำหนดการ
วันที่เสนอ3 ตุลาคม 2561
เส้นตายรอบแรก17 ตุลาคม 2561
เส้นตายรอบสอง31 ตุลาคม 2561
เสนอชื่อโดย Sry85 (คุย)
สนับสนุน
 1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --MyLifeArm (คุย) 17:41, 3 ตุลาคม 2561 (ICT)
 2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 16:16, 10 ตุลาคม 2561 (ICT)
 3. Symbol support vote.svg เห็นด้วย มาไม่ทัน ขออนุญาตลงชื่อย้อนหลัง --Horus (พูดคุย) 01:17, 20 ตุลาคม 2561 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ควรกล่าวถึงยศให้ถูกต้อง คือ ช่วงใดไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ใช้ว่า "เจ้าฟ้า" --Horus (พูดคุย) 21:36, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
 2. ส่วน พระราชกรณียกิจ ไม่จำเป็น สามารถรวมเข้ากับส่วน ครองราชย์และทรงพระผนวช ก็ได้ --Horus (พูดคุย) 21:36, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg รวมไปส่วนประวัติ --Sry85 (คุย) 12:18, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 3. ส่วน พระบรมสถูปและผลสืบเนื่อง (เทียบได้กับ Legacy) อาจจะรวมส่วน วัฒนธรรมสมัยนิยม ไปด้วย แล้วแยกส่วนย่อยเป็น "สถูป" กับ "วัฒนธรรมสมัยนิยม" --Horus (พูดคุย) 21:36, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg รวมหัวข้อ --Sry85 (คุย) 12:25, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 4. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาว่าประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักและคนไทยปัจจุบันมองพระองค์ว่าอย่างไร (เทียบกับ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์#ทัศนะ) --Horus (พูดคุย) 21:36, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg เพิ่มหัวข้อทัศนะ --Sry85 (คุย) 16:02, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 5. ส่วน Legacy ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษพูดถึง "On 29 June 2013, [...] Utumphon's memorial tomb would be renovated" น่าจะแปล (หรือหาข่าวภาษาไทย) มาลง --Horus (พูดคุย) 21:36, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg เพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติม --Sry85 (คุย) 17:10, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 6. ในส่วนนำรุ่นปัจจุบัน ย่อหน้าสองและสามสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ ควรเพิ่มย่อหน้าสามใหม่เป็น Legacy แทน --Horus (พูดคุย) 21:53, 7 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg ปรับบทนำ --Sry85 (คุย) 12:38, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 7. ภาพสถูปที่เชื่อว่าบรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรผิด เพราะ สถูปนั้นเป็นทรงระฆัง อยู่บริเวณมุม [1]
  • Yes check.svg เอารูปออกไปก่อน ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วย --Sry85 (คุย) 12:29, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 8. ข่าวที่ไปขุดบอกเชื่อว่าเป็นของพระเจ้าอุทุมพร ก็ยังไม่ได้รับการรับรองทั้งจากกรมศิลปากรและรัฐบาลพม่าที่ยังไม่รับรองการขุด เพราะเป็นการขุดกันเองโดยปราศจากนักโบราณคดีของสมาคมหนึ่งเท่านั้น ควรมี บทความพวกนี้ให้เยอะกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลที่เชื่อว่าสิ่งที่ขุดพบเป็นของพระองค์มักมาจากสมาคมนี้เท่านั้น [2]
  • Yes check.svg เพิ่มเนื้อหาส่วนข้อโต้แย้ง ขอบคุณลิงก์ที่มาด้วยครับ --Sry85 (คุย) 17:10, 8 ตุลาคม 2561 (ICT)
 9. บางส่วนที่มีทั้งข้อความที่ quote มาจากหลักฐานต้นฉบับ อาจต้องเลือกว่าจะสรุปใจความสำคัญ หรือคงต้นฉบับไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องสรุปและมี quote คู่กัน --Horus (พูดคุย) 10:35, 13 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg ลบโควตที่ซ้ำซ้อน --Sry85 (คุย) 13:02, 16 ตุลาคม 2561 (ICT)
 10. ประเด็น "ยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงมีความสามารถในด้านการสงครามด้วย โดยการปรับปรุงการตั้งรับข้าศึกจนพม่าไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้" (ในส่วน ลาพระผนวชสู้ศึกและขุนหลวงหาวัดครั้งที่ 2) มีขยายความเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะสงครามเมื่อปี 2309–2310 กรุงป้องกันพม่าได้นานกว่าสงครามเมื่อปี 2301 เสียอีก --Horus (พูดคุย) 10:35, 13 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg ลบประโยคนั้นออก --Sry85 (คุย) 14:05, 16 ตุลาคม 2561 (ICT)
 11. (1) ส่วน เส้นทางกวาดต้อนเชลย ดู out of topic สำหรับชีวประวัติไปหน่อย ควรสรุปเฉพาะว่าพระเจ้าอุทุมพรถูกพาไปทางไหน (2) ส่วนที่่กล่าวถึงพระบรมวงศานุวงศ์ คนอยุธยาอื่น ๆ รวมถึงหลักคิดของพม่าควรปรากฏในบทความอื่น เช่น การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง จะดีกว่า --Horus (พูดคุย) 10:35, 13 ตุลาคม 2561 (ICT)
  • Yes check.svg ย่อให้ตรงประเด็น แต่ยังไม่ได้รวมเข้าบทความอื่น หาที่ใส่ยังไม่ได้ --Sry85 (คุย) 14:18, 16 ตุลาคม 2561 (ICT)