ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:เรื่องจากข่าว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องจากข่าว

ภาพอย่างเป็นทางการของดอนัลด์ ทรัมป์
ดอนัลด์ ทรัมป์

"เรื่องจากข่าว" (ITN จาก อังกฤษ: In The News) เป็นส่วนบนหน้าหลักของวิกิพีเดียเพื่อนำทางผู้อ่านไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดในข่าวที่เป็นประเด็นที่สนใจไปทั่ว

อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันกับวิกิข่าว (โครงการฉบับภาษาไทยยกเลิกไปแล้ว) เนื่องจากวิกิพีเดียไม่ใช่หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และไม่ใช่ที่เผยแพร่งานเขียนข่าวต้นฉบับ

ลำดับเหตุการณ์ใน ITN จัดเรียงตามลำดับเวลา โดยเหตุการณ์ใหม่กว่าจะอยู่ด้านบนกว่า โดยไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญ เหตุการณ์ที่สามารถนำมาแสดงบน ITN จะต้องผ่านเกณฑ์สองประการเป็นเบื้องต้น: ก) คุณภาพของบทความ และบทความมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ปรากฏในข่าวที่จะระบุ และ ข) ความสำคัญโดยทั่วไปของเหตุการณ์

วัตถุประสงค์[แก้]

  • ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีผู้ค้นหามากเนื่องจากเป็นประเด็นในข่าว
  • เพื่อแสดงตัวอย่างบทความอันมีคุณภาพบนหน้าหลักของวิกิพีเดีส
  • เพื่อเสนอบทความที่อาจเป็นที่สนใจในผู้อ่านที่ไม่ได้ตั้งใจจะหาข่าวอ่านในตอนแรก
  • เพื่อเน้นย้ำความโดดเด่นของวิกิพีเดียในฐานะแหล่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา

เกณฑ์[แก้]

เนื้อหาที่จะแสดงใน ITN จะต้องผ่านการประเมินในเบื้องต้นสองประการ: ก) คุณภาพของบทความและบทความมีการเพิ่มเนื้อตามในข่าว และ ข) ความสำคัญของเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากข้อใดข้อหนึ่งพบว่าโดดเด่นกว่าก็อาจยอมรับได้ เช่น กรณีของเหตุการณ์ที่สำคัญมากอย่างการค้นพบการรักษาโรคมะเร็ง อาจมีบทความที่คุณภาพต่ำ แต่ก็จะได้รับการเผยแพร่ในส่วน ITN ด้วยความเชื่อว่าบทความจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับในอนาคต และในกรณีที่เนื้อข่าวอาจไม่มีความสำคัญมากนัก แต่ผู้เขียนบทความสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นได้ ก็อาจได้รับการยอมรับให้ขึ้นบน ITN ได้เช่นกัน

ความสำคัญ[แก้]

วิกิพีเดียภาษาไทยไม่มีโครงการเฉพาะสำหรับการเสนอบทความ และโดยทั่วไปจะเพิ่มหรือลบเนื้อหาตาม วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ นโยบายบนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

การจัดการส่วน ITN[แก้]

โดยทั่วไป ส่วน ITN ของวิกิพีเดียภาษาไทยจัดเรียงรูปแบบตามของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ยกเว้นเพียงส่วน Recent deaths ซึ่งไม่ปรากฏ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายบนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

ประโยค[แก้]

โดยทั่วไปประโยคส่วนนี้มักมาจากการแปลจากประโยคเดียวกัน (blurb) บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่โดยทั่วไปนี่คือแนวทางเบื้อต้นสำหรับการจัดเรียงประโยคข่าว:

  • โดยทั่วไปไม่ควรใส่เนื้อหาที่ "เร้าอารมณ์" ไม่ว่าจะช่วยให้เนื้อหาข่าวถูกต้องมากขึ้นก็ตาม (เช่น "...เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก" ไม่ควรใช้ แต่ควรสิ้นสุดแค่ "เป็นครั้งแรก" หรือ "เป็นครั้งแรกในประเทศ...", "เป็นครั้งแรกในทวีป...")
  • โดยทั่วไปไม่ควรมีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้า เช่น "ครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปี 1999"


ภาพ[แก้]

ภาพจะแสดงด้านบนขวาของส่วน โดยทั่วไปมีเกณฑ์ดังนี้:

  • ภาพนั้นจะต้องเป็นภาพเสรี โดยทั่วไปคือมาจากวิกิมีเดียคอมมอนส์. ภาพที่อัปโหลดในโครงการ WP:NFC ไม่สามารถนำมาเผยแพร่บนหน้าหลักได้
  • ภาพต้องเป็นของบุคคลหรือเหตุการณ์ในประโยคข่าว ซึ่งจะลงท้าย (ในภาพ) ประกอบ โดยทั่วไปไม่ใช้ภาพของธงชาติ ธงเขตการปกครอง และตราสัญลักษณ์ ส่วนแผนที่อาจมีใช้บ้างในบางกรณีที่จำเป็นจริง ๆ เนื่องจากแผนที่มักเล็กเกินไปจนไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  • ภาพควรเป็นของเนื้อหาข่าวบนสุดหากมีภาพประกอบเนื้อหาข่าวนั้นได้
  • ในกรณีที่ไม่มีภาพจริง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นยากมาก ให้เว้นว่างส่วนภาพไว้

ส่วน เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่[แก้]

ส่วนนี้มีไว้สำหรับเนื้อหาบทความที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปส่วนนี้จะยึดตามเนื้อหาที่มีบนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์กีฬาและเหตุการณ์ประจำ[แก้]

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (recurring events) เช่น รางวัลโนเบล, การแข่งขันโอลิมปิก สามารถนำมาใส่บน ITN ได้ทุกครั้งที่เกิด เหตุการณ์เหล่านี้มีระบุไว้แล้วใน ITNR โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาความโดดเด่นอีก

ดูเพิ่ม[แก้]