ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ตามที่ได้มีการปรับแก้นโยบายการคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้ให้สามารถดำเนินการคัดเลือกจากชุมชนได้โดยไม่ต้องอาศัยคณะอนุญาโตตุลาการ (คอต.) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดผู้ตรวจสอบผู้ใช้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบไอพีและแก้ไขของผู้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันการก่อกวนหรือการแก้ไขอันไม่พึงประสงค์อันเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อหาของบทความและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ในชุมชนของวิกิพีเดียภาษาไทยในขณะนี้ จึงขออนุญาตเปิดการอภิปรายเพื่อเสนอชื่อผู้ใช้เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้โดยขอเชิญผู้ใช้ทุกท่านเสนอชื่อและลงคะแนนให้กับผู้ใช้ที่มีความเหมาะสมและยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาวิกิพีเดียภาษาไทยต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้นั้น ขอให้ผู้เสนอชื่อไม่ว่าจะเป็นการทาบทามผู้อื่นหรือเสนอชื่อตนเองแสดงเหตุผลที่ชัดเจน (ผู้ใช้ที่ทาบทามผู้อื่นต้องแสดงคำตอบรับของผู้ใช้ที่ยินดีที่จะเสนอชื่อด้วย) รวมถึงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) ยินดีที่จะลงนามตามข้อตกลงรักษาความลับและการดำเนินการอื่นอันเป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นและนโยบายของเมทาวิกิ ทั้งนี้เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ใช้คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบโดยอนุโลมและต้องมีการเห็นชอบจากชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70–80 และมีผู้ลงคะแนนไม่น้อยกว่า 25–30 คน จึงจะสามารถส่งชื่อให้ผู้จัดการโครงการที่เมทาวิกิแต่งตั้งได้

--Geonuch (คุย) 20:23, 24 กรกฎาคม 2562 (ICT)

กด "แสดง" เพื่อดูขั้นตอนการเสนอชื่อ
  1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอในช่องด้านล่างแล้วคลิก เสนอชื่อ

  1. เพิ่ม {{รายชื่อตรวจสอบผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}} ลงในด้านล่างของรายชื่อผู้เสนอ
  2. เพิ่ม {{/ชื่อผู้ใช้}} ลงในด้านล่างของการเสนอชื่อขณะนี้

รายชื่อผู้เสนอ[แก้]

ประกาศ/อภิปราย[แก้]

การส่งชื่อ[แก้]

ผมยินดีส่งชื่อผู้ใช้ที่ผ่านการเห็นชอบและครบกำหนดตามเวลาให้ในระหว่างการอภิปราย (24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2562) กับเมทาวิกิ แต่ถ้าหลังจากนั้นขอให้ผู้เสนอชื่อดำเนินการผ่านหน้าอภิปรายชุมชนหรือโครงการด้วยตนเองครับ --Geonuch (คุย) 20:23, 24 กรกฎาคม 2562 (ICT)

Octahedron80[แก้]

คุณ Octahedron80 ประกาศสละสิทธิ์ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (เดิมเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้คนเดียว จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) เพื่อเปิดให้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้กลุ่มใหม่ทำหน้าที่ (รายละเอียด) --Wedjet (คุย) 13:46, 27 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ถ้าผ่านคนเดียว[แก้]

เนื่องจากวันนี้ครบกำหนดการเสนอชื่อของคุณ B20180 และผม (Geonuch) ครบตามมาตรฐานการเสนอชื่อท้องถิ่นใน 14 วัน อย่างไรก็ตามการลงมติเพื่อสนับสนุนของผมนั้นขาดเสียงสนับสนุนไป 1 คะแนนทำให้ไม่ครบตามข้อกำหนดในนโยบายของเมทาวิกิ (ดูได้ในหน้าเสนอชื่อ) และนอกจากจะไม่ผ่านการคัดเลือกแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถส่งชื่อคุณ B20180 ให้กับผู้จัดการโครงการได้ ดังนั้นจึงขอความเห็นจากชุมชนถ้าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โดยผมมีความเห็นส่วนตัวดังนี้

  1. ปิดการเสนอชื่อของผมไปโดยถือว่าไม่ผ่านตามนโยบายและรอจนกว่าการเสนอชื่อของคุณ Mopza จะครบกำหนด ถ้าคุณ Mopza ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอก็สามารถส่งชื่อคุณ B20180 ไปได้ครับ
  2. ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อของคุณ B20180 และผมไปสักระยะ โดยอาจปิดการเสนอชื่อพร้อมกับคุณ Mopza หรือกำหนดเวลาปิดใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบจะต้องเลื่อนการเสนอชื่อของทั้ง 2 คน ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับ
  3. ขอร้องให้คุณ Octahedron80 เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเสนอชื่อครั้งใหม่ (ถ้าเจ้าตัวยินยอม)

ถ้าชุมชนมีความเห็นอื่นให้พิจารณา ก็ยินดีครับ --Geonuch (คุย) 21:06, 7 สิงหาคม 2562 (ICT)

เสนอให้ขยายเวลาครับ ไม่น่าติดขัดอะไร คิดว่าเขาน่าจะสนใจอัตราเห็นชอบต่อไม่เห็นชอบมากกว่า --Wedjet (คุย) 21:11, 7 สิงหาคม 2562 (ICT)
@Geonuch: ตอนนี้ผ่านเกณฑ์ 2 คนแล้วครับ คิดว่าน่าจะส่งชื่อได้วันที่ 14 สิงหาคมซึ่งจะครบ 21 วันครับ --Wedjet (คุย) 14:17, 10 สิงหาคม 2562 (ICT)
โอเคครับ --Geonuch (คุย) 20:18, 10 สิงหาคม 2562 (ICT)

Mopza[แก้]

@Mopza, Wedjet, และ G(x): เห็นว่าควรจะให้ขยายเวลาหรือไม่ครับ (เหลืออีก 7 คะแนน) เท่าที่ส่งสองชื่อแรกไปดูเหมือนทางเมทาจะไม่ซีเรียสเรื่องระยะเวลาปิดของชุมชนครับ --Geonuch (คุย) 12:27, 16 สิงหาคม 2562 (ICT)

ผมว่าอยากให้โหวตใหม่ดีกว่าครับ แล้วอันนี้เป็นโมฆะไป ผมรู้สึกว่ากว่าจะผ่าน 25-30 คน คาดว่ามันก็กินเวลาประมาณ 1 เดือนแล้วครับ แล้วก็ผมเองก็เสนอชื่อเข้ามาเป็นคนสุดท้ายด้วยครับ (คือหลังจากคุณ Geonuch กับ B20180 2 วัน) ทำให้อีกหลายคนไม่รู้ว่ามีการเสนอชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วยครับ (คืออยู่ล่างสุด) ทำให้คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ทันครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของอีกทั้ง 2 คนครับ --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 13:16, 16 สิงหาคม 2562 (ICT)
ผมว่ารอได้ครับ แต่อาจจะลบข้อความ Sitenotice ออกเพราะติดไว้นานแล้ว --Wedjet (คุย) 13:20, 16 สิงหาคม 2562 (ICT)
ส่วนตัวผมไม่ขัดข้องกับการรอไปอีกสักพักหนึ่งครับ เห็นว่าน่าจะเป็นการดีกว่าที่จะมีผู้ตรวจสอบสามคนไว้ถ่วงอำนาจระหว่างกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปอันจะเกิดประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ --G(x) (คุย) 13:28, 16 สิงหาคม 2562 (+07)[ตอบกลับ]
ถ้าไม่ขัดข้องขอเสนอเป็นวันที่ 25 ส.ค. (ครบ 30 วัน) ทั้งนี้ผมว่ายังติด Sitenotice ไว้ก่อนก็ได้ครับ --Geonuch (คุย) 19:41, 16 สิงหาคม 2562 (ICT)

ตอนนี้ครบ 30 วันหรือ 1 เดือนแล้ว เหลืออีกไม่กี่คะแนน จะให้ดำเนินการอย่างไรดีครับ --Geonuch (คุย) 19:53, 25 สิงหาคม 2562 (ICT)

ครั้งที่แล้วเข้าใจว่าผู้ดูแลโครงการมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคะแนนเสียง 25-30 เสียงด้วย อย่างไรก็ดีจากประวัติเดิมพบว่าในโครงการอื่นก็เคยเกิดพฤติการณ์ที่คะแนนเสียงเห็นด้วยครบจำนวน แต่มีคะแนนเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมากอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ผู้ดูแลโครงการก็ยังให้สิทธิในกรณีนี้ ผมเห็นว่าในกรณีดังกล่าวอาจลองเสนอชื่อไปที่ผู้ดูแลโครงการและให้คุณ Mopza ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับในระหว่างที่รอให้มูลนิธิยืนยันตัวไปก่อนก็ได้ครับ หากมีเหตุผลอื่นใดก็ให้ชี้แจงไปว่ากรณีเห็นสมควรที่จะมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามคนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ที่สามเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของอีกสองคนที่เหลือครับ --G(x) (คุย) 10:58, 26 สิงหาคม 2562 (+07)[ตอบกลับ]
 สำเร็จ ดำเนินการส่งเรื่องโดยคุณ G(x) (ดูที่นี้) --Geonuch (คุย) 20:09, 26 สิงหาคม 2562 (ICT)

ความคืบหน้า[แก้]


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่