วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเขียนรหัสเทียมด้วยภาษาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผมมีความคิดว่า code / pseudocode ไม่ควรจะแปลหรือมีภาษาไทย ควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้หมด

ตัวอย่าง code ที่เป็นภาษาไทย จาก การค้นเชิงลึกจำกัดแบบวนเพิ่มความลึก

DLS(ปม, เป้าหมาย, ความลึก){
 ถ้า ( ความลึก >= 0 ){
  ถ้า ( ปม == เป้าหมาย )
   คืนค่า ปม
   สำหรับแต่ละปมลูกที่ถูกค้น(ปม)
    DLS(ปมลูก, เป้าหมาย, ความลึก-1)
 }
}

เหตุผลที่ผมคิดก็คือ

 1. การแสดงผลในส่วน code นั้นจะใช้ Monospaced font ซึ่งเมื่อแสดงผลภาษาไทยแล้วจะอ่านไม่รู้เรื่อง
 2. pseudocode (สำหรับผม) มีจุดประสงค์เพื่อให้มองเห็นแนวทางในการ implement ส่วนใหญ่ศัพท์อังกฤษใน pseudocode ไม่ได้ยากต่อการทำความเข้าใจ แต่สิ่งที่ยากคือการเข้าใจคือตัวอัลกอริทึมมากกว่า ซึ่งบทความควรจะอธิบายอัลกอริทึมให้เข้าใจโดยปราศจาก code ได้อยู่แล้ว

Nullzero (พูดคุย) 22:43, 23 ตุลาคม 2555 (ICT)

 1. เห็นด้วย เพราะตามมาตรฐานทั่วไปรหัสเทียมค่อนข้างใกล้เคียงกับภาษาเขียนโปรแกรม (ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ) แต่ comments ใน code ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย ผมก็ไม่ขัดข้อง - เรื่องฟอนต์เป็นเรื่องทางเทคนิคที่น่าจะแก้ไขได้ ไม่เป็นเหตุประกอบการพิจารณา --taweethaも (พูดคุย) 06:28, 24 ตุลาคม 2555 (ICT)
 2. เห็นด้วยโชว์ทอล์ก 09:25, 24 ตุลาคม 2555 (ICT)
 3. เห็นด้วย --Panyatham 12:22, 24 ตุลาคม 2555 (ICT)
 4. ไม่เห็นด้วย ในแง่ที่ว่าต้องบังคับให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เหตุที่เราเคยชินกับภาษาอังกฤษก็เพราะว่าตำราส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าไปศึกษาที่เยอรมันหรือฝรั่งเศส เราก็จะพบรหัสเทียมเป็นภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศส (เรา ๆ ท่าน ๆ คงไม่ทราบว่าภาษาโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาไทยก็มีเช่นกัน) และไม่จำเป็นต้องเน้นพวกสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์มากนัก ถ้าเขียนด้วยภาษาไทยแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าก็ควรทำ ผมจึงสรุปว่าจะเขียนเป็นภาษาอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น --浓宝努 18:13, 24 ตุลาคม 2555 (ICT)
 5. ไม่เห็นด้วย เหตุผลเหมือนคุณออกตาครับ --Jo Shigeru 21:22, 24 ตุลาคม 2555 (ICT)
 6. ไม่เห็นด้วย สนับสนุนแนวคิดของออกตา--Azoma | พูดคุย 10:01, 5 พฤศจิกายน 2555 (ICT)

สรุปว่าข้อเสนอเป็นอันตกไปเพราะชุมชนไม่มีมติรับรอง --taweethaも (พูดคุย) 12:15, 6 พฤศจิกายน 2555 (ICT)