วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การกำหนดคำสำหรับคำว่า Stewards

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 1. ข้อเสนอ
  ขออภัยถ้าหากบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย จากการที่หลาย ๆ คนได้รับทราบแล้วว่าจะมีการเลือก Stewards บน เมต้าวิกิ เมื่อผมได้ลองแปลคำนี้ แต่มีความหมายว่า "พนักงานบริการบนเครื่องบิน" ดังนั้นผมจึงขอเสนอให้มีการบัญญัติคำขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในภาษาไทย ในเบื้องต้นผมได้มีคำที่นึกไว้แล้ว 2-3 รายการ เช่น เลขานุการ (ใกล้เคียงมากที่สุด) สตีวาร์ด (ทับศัพท์) แต่เนื่องจากวิกิพีเดียเป็นเว็บไซต์สาธารณะจึงต้องมีการยินยอมจากบุคคลหลาย ๆ คน ดังนั้นถ้าใครมีความคิดดี ๆ เกี่ยวกับคำนี้ กรุณาบอกความคิดเห็นไว้ด้วย
  Wachiravitgun (พูดคุย) - 23:47, 21 มกราคม 2553
 2. ความเห็น ๑
  1. ไม่ได้อ่านว่า "สตีวาร์ด" สักหน่อย แต่อ่าน "สตูเวิร์ด" (ˈstuərd)
  2. ความหมายของคำ "steward" จาก ดิกชันนารีดอตคอม ดังนี้
   1. นาม
    1. ผู้จัดการทรัพย์สินหรือการเงินของผู้อื่น, ผู้จัดการสิ่งใด ๆ แทนผู้อื่น, ตัวแทน (a person who manages another's property or financial affairs; one who administers anything as the agent of another or others.)
    2. ผู้มีหน้าที่ดูแลครัวเรือนของผู้อื่น เช่น ซื้อหรือจัดหาซึ่งอาหาร ควบคุมคนงาน เป็นอาทิ (a person who has charge of the household of another, buying or obtaining food, directing the servants, etc.)
    3. ลูกจ้างในโรงอาหาร ร้านอาหาร เป็นต้น ผู้มีหน้าที่ครอบคลุมโต๊ะอาหาร สุรา และบริการต่าง ๆ (an employee who has charge of the table, wine, servants, etc., in a club, restaurant, or the like.)
    4. บริกรบนอากาศยาน (a person who attends to the domestic concerns of persons on board a vessel, as in overseeing maids and waiters.)
    5. ลูกจ้างในเรือ รถไฟ หรือรถโดยสาร ผู้คอยให้บริการและรับผิดชอบอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร อาทิ รับคำสั่งและจัดหาให้ซึ่งอาหาร (an employee on a ship, train, or bus who waits on and is responsible for the comfort of passengers, takes orders for or distributes food, etc.)
    6. พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินหนึ่ง ๆ (a flight attendant.)
    7. ผู้ได้รับแต่งตั้งโดยองค์การหรือกลุ่มบุคคล ให้กำกับดูแลกิจการของผู้แต่งตั้ง (a person appointed by an organization or group to supervise the affairs of that group at certain functions.)
   2. กริยา
    1. (สกรรมกริยา) ทำหน้าที่บริหารจัดการ หรือเป็นตัวแทนหรือบริกร (to act as steward of; manage.)
    2. (อกรรมกริยา) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือบริกร (to act or serve as steward.
  3. "steward" สำหรับวิกิฯ คงมีความหมายตาม 2.1.1, 2.1.2 หรือ 2.1.7 มากกว่า ดังนั้น เห็นว่า
   1. ถ้าไม่เรียก "ตัวแทน"
   2. ก็ทับศัพท์ (และเห็นว่าควรทับศัพท์ "สจวร์ต/สจ็วร์ต" มากกว่า "สตูเวิร์ด" หรือ "สตีวาร์ด" เพราะคนอ่านคงรู้จักคำทับศัพท์คำแรกมากกว่า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อของวิกิฯ ที่ว่า ในการตั้งชื่อ "ให้ใช้ชื่อหรือคำที่แหล่งอันน่าเชื่อถือทั้งหลายใช้กันอยู่เป็นปรกติ และชื่อหรือคำเช่นนั้นจะเป็นที่เข้าใจได้สำหรับสิ่งที่ต้องการชื่อนั้น ๆ" และ "...ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านมากกว่าประโยชน์ของผู้เขียน"
  4. หมายเหตุ
   1. "agent" ในภาษาไทยเรียก "ตัวแทน" อยู่แล้ว
   2. ส่วน "ผู้แทน" คือ "representative" สองคำนี้ความหมายต่างกัน
   3. นอกจากที่ ดิกชันนารีดอตคอม จะนิยาม "steward" ว่า "agent" ตรง ๆ แล้ว ลักษณะการทำงานของ "steward" ก็คล้ายกับ "agent" หรือ "ตัวแทน" ในกฎหมายว่าด้วยสัญญาตั้งตัวแทน ("สัญญาตั้งตัวแทน (agency) คือ สัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า 'ตัวแทน' (agent) มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า 'ตัวการ' (principal) และตัวแทนตกลงจะทำการนั้น") จึงเสนอให้เรียก "ตัวแทน" ดังข้างต้น
  —— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๑.๒๒, ๐๓:๑๒ นาฬิกา (ICT)
 3. ความเห็น ๒ ผมคิดว่าการแปลชื่อนี้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับชื่อที่ใช้อยู่เดิม อันได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง ด้วยครับ จะมองเพียงแต่คำเดียวไม่ได้ เพราะจะไม่เข้ากับบริบท --taweethaも 07:09, 22 มกราคม 2553 (ICT)

ถ้าปรากฏเป็นชื่อเฉพาะอาทิชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ เพลง ก็ต้องทับศัพท์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมเห็นด้วยกับการใช้ สจวร์ต แทน steward และ เอเจนต์ แทน agent (agent ยังมีอีกหลายความหมายไม่ใช่เฉพาะตัวแทนเท่านั้น) บริบทที่แปลได้ก็แปล ยังมีคำศัพท์อีกมากที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ วิกิพีเดีย:คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย สำหรับเรื่องชื่อที่ใช้แทนผู้ดูแลของวิกิ เคยอภิปรายไปแล้วว่าให้ใช้ ผู้ดูแลโครงการ (หน้านั้นอาจต้องปรับปรุงใหม่) --octahedron80 09:20, 22 มกราคม 2553 (ICT)

For your information คำนี้เคยมี Community Consensus ให้แปลว่า ผู้ดูแลโครงการ ครับ ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/กรุ 26#Stewards --124.120.170.97 09:24, 22 มกราคม 2553 (ICT)

เรื่องของการทับศัพท์ ค้นไปค้นมาเจอ ราชวงศ์สจวต ถ้าได้ข้อสรุปแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนตามด้วย (อาจเป็น ราชวงศ์สจวร์ต) --octahedron80 09:30, 22 มกราคม 2553 (ICT)