วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/9 มิถุนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

9 มิถุนายน: วันอานันทมหิดล

ดูเพิ่ม: 8 มิถุนายน9 มิถุนายน10 มิถุนายน