วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/7 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

7 สิงหาคม: วันเอกราชในโกตดิวัวร์ (พ.ศ. 2503); วันรพีในไทย

Peace Bridge.jpg

ดูเพิ่ม: 6 สิงหาคม7 สิงหาคม8 สิงหาคม