วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/3 กรกฎาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

3 กรกฎาคม: วันเอกราชของเบลารุส (พ.ศ. 2487)

ภาพวาดภาพแรกของเบนซ์ พาเทนท์-มอทอร์วาเกินใน ค.ศ. 1886
ภาพวาดภาพแรกของเบนซ์ พาเทนท์-มอทอร์วาเกินใน ค.ศ. 1886

ดูเพิ่ม: 2 กรกฎาคม3 กรกฎาคม4 กรกฎาคม