วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/30 กรกฎาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

30 กรกฎาคม: วันเอกราชในวานูวาตู (พ.ศ. 2523)

USS Indianapolis (CA-35) off the Mare Island Naval Shipyard on 10 July 1945 (19-N-86911).jpg

ดูเพิ่ม: 29 กรกฎาคม30 กรกฎาคม31 กรกฎาคม