วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/2 พฤศจิกายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

2 พฤศจิกายน:

สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2548

ดูเพิ่ม: 1 พฤศจิกายน2 พฤศจิกายน3 พฤศจิกายน