วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/2 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

2 ตุลาคม: วันประกาศเอกราชใน กินี (พ.ศ. 2501)

Jacques cartier.jpg

ดูเพิ่ม: 1 ตุลาคม2 ตุลาคม3 ตุลาคม