วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/26 พฤษภาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

26 พฤษภาคม: วันเอกราชในกายอานา (พ.ศ. 2509) และจอร์เจีย (พ.ศ. 2461), วันแม่ในโปแลนด์

ดูเพิ่ม: 25 พฤษภาคม26 พฤษภาคม27 พฤษภาคม