วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/24 เมษายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

24 เมษายน: วันระลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์มีเนีย; วันสาธารณรัฐในแกมเบีย (พ.ศ. 2513)

ดูเพิ่ม: 23 เมษายน24 เมษายน25 เมษายน