วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/21 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

21 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชใน ลัตเวีย (พ.ศ. 2534)

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg

ดูเพิ่ม: 20 สิงหาคม21 สิงหาคม22 สิงหาคม