วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/1 มิถุนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

1 มิถุนายน: วันเด็กสากล

Prince Impérial, 1878, Londres, BNF Gallica.jpg

ดูเพิ่ม: 31 พฤษภาคม1 มิถุนายน2 มิถุนายน