วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/18 เมษายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

18 เมษายน: วันเอกราชในซิมบับเว (พ.ศ. 2523)

ดูเพิ่ม: 17 เมษายน18 เมษายน19 เมษายน