วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/15 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

15 สิงหาคม: วันเอกราชในอินเดีย (พ.ศ. 2490)

ดูเพิ่ม: 14 สิงหาคม15 สิงหาคม16 สิงหาคม