วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/14 พฤษภาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

14 พฤษภาคม: วันฉลองนักบุญมัทธีอัส (คริสตจักรโรมันคาทอลิก)

Roh Moo-hyun 2.jpg

ดูเพิ่ม: 13 พฤษภาคม14 พฤษภาคม15 พฤษภาคม