วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/12 มีนาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

12 มีนาคม: วันต่อต้านการตรวจพิจารณาไซเบอร์โลก; วันเอกราชในมอริเชียส (พ.ศ. 2511)

คานธีระหว่างสัตยาเคราะห์เกลือ
คานธีระหว่างสัตยาเคราะห์เกลือ

12 มีนาคม พ.ศ. 2547

ดูเพิ่ม: 11 มีนาคม12 มีนาคม13 มีนาคม