วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/ส่วนหัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทย

Symbol support vote.svg
บทความคุณภาพ เป็นบทความซึ่งผ่านการพิจารณาว่าเป็นบทความคุณภาพดีโดยชาววิกิพีเดีย หากยังมีคุณภาพเป็นรองหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหา ความเป็นกลาง และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความคุณภาพ หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคุณภาพให้ทำตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความคุณภาพจะเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการเขียนบทความใหม่ เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป หรืออาจเสนอชื่อให้เป็นบทความคัดสรร เมื่อบทความมีคุณภาพสูงขึ้น หากบทความคุณภาพบทใดผ่านเกณฑ์ของบทความคัดสรร บทความดังกล่าวจะถูกนำออกจากรายชื่อด้านล่างนี้ และย้ายไปยังหน้าบทความคัดสรรแทน จึงอาจกล่าวได้ว่า มีบทความทั้งสิ้น 341 บทความ ที่ผ่านเกณฑ์ของบทความคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความคุณภาพทั้งหมด 159 บทความ จากทั้งหมด 144,218 บทความ (0.110%) หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

บทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทยระบุด้วยสัญลักษณ์รูปเครื่องหมายบวก (Symbol support vote.svg) บริเวณมุมขวาบนของบทความ อันเป็นเครื่องหมายยอมรับว่าบทความนั้นผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว

เครื่องมือบทความคุณภาพ
หน้าที่เกี่ยวข้อง