วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556/ผู้สมัคร/Octahedron80/คำถาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แนะนำให้ผู้สมัครตอบคำถามทุกข้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็สั้นกระชับไปในขณะเดียวกัน ผู้สมัครอาจปฏิเสธจะตอบคำถามใด ๆ ก็ได้ที่ตนไม่ปรารถนา อย่างไรก็ดี การปฏิเสธไม่ตอบคำถามใด ๆ นั้นอาจมีผลต่อการพิจารณาการรับเลือกคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้การเปิดเผยประวัติบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ตามนโยบายการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ต้องระบุไว้ในคำแถลงสมัคร และไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ระบุบัญชีผู้ใช้อื่นที่มีหรือไม่เคยมีได้

ทั่วไป[แก้]

  1. ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำนึงถึงวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ประสบการณ์ของท่านเอง หรือการระงับข้อพิพาทในความเป็นจริงได้ตามที่เห็นสมควร
    ข้อพิพาทมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกรณีที่สมาชิกคนหนึ่งยืนยันว่าข้อมูลที่ตนเขียนนั้นถูก แต่อีกคนบอกว่าผิด หรือในทางตรงข้าม เรื่องนี้คนทั่วไปอาจเห็นว่าประชาคมสามารถอภิปรายตกลงกันได้ แต่สมาชิกบางคนก็มีนิสัยไม่ยอมคน หรือยืนกระต่ายขาเดียว หรือเข้าข้างฝ่ายตน การอภิปรายกันเองจึงไร้ผล ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่เคยได้รับเลือกเป็น คอต. สมัยที่แล้ว จำเป็นต้องยื่นมือเข้าไป ศึกษาข้ออภิปรายทั้งหมด แล้วสรุปอย่างมีเหตุผล ความถูกผิดที่แท้จริงคือหลักฐานการอ้างอิงที่แสดงให้เห็นได้ เพราะสารานุกรมย่อมต้องมีแหล่งอ้างอิงเป็นหลัก และผู้ที่นำข้อมูลเข้ามาต้องพิสูจน์ตัวเอง มิใช่หน้าที่ของผู้ที่จะมาแย้ง นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องความไม่เป็นกลางในวิกิพีเดียคือการอ้างอิงข้อมูลฝ่ายเดียวหรือไม่รอบด้าน เพราะใช่ว่าแหล่งอ้างอิงทุกแหล่งน่าเชื่อถือเสมอไป โดยมากมักเป็นสื่อมวลชนที่เลือกข้าง การนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านในเรื่องเดียวกันทำให้เกิดความสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงต้องขอแหล่งอ้างอิงอยู่เนือง ๆ เมื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรเขียนลงไป หากมีหลักฐานก็พยายามให้สองฝ่ายนั้นเขียนเนื้อหาในลักษณะเอาข้อเท็จจริงมาเคียงกัน (เว้นแต่ข้อมูลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นเท็จอย่างชัดแจ้ง) และไม่ให้เขียนเชิงตัดสินแทนผู้อ่าน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อพิพาทข้อหนึ่งเท่านั้น
    เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ จะเห็นว่าเรื่องที่นำเสนอเข้าระบบนั้นมีน้อย ก็เพราะว่า คอต. ได้เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยในระดับเบื้องต้นแล้ว (อย่างน้อยก็คือข้าพเจ้า ส่วนท่านอื่นมิทราบได้) เว้นแต่จะเป็นเรื่องในระดับนโยบายที่ไม่ใช่ข้อพิพาท หรือเรื่องการบริหารใน คอต. เช่นการถอนสิทธิผู้ดูแลที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี ประเด็นนี้เมทาวิกิก็เพิ่งจะมีนโยบายดังกล่าวเมื่อกลางปี 2556 อีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือประชาคมไม่รู้ว่ามี คอต. ไว้ช่วยไกล่เกลี่ย หรือไม่ทราบว่าจะยื่นเรื่องอะไรอย่างไร เราควรจะลดขั้นตอนความยุ่งยาก โดยยื่นเรื่องหรือสร้างหน้าต่าง ๆ ให้น้อยลง และให้ คอต. ปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นไม่จำเป็นต้องรอให้เรื่องยื่นมาถึงก่อน
  2. ขอให้ท่านแสดงจุดเด่นและจุดด้อยของท่านเอง ทั้งโดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
    จุดเด่นของข้าพเจ้า น่าจะเป็นที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกวิกิพีเดียมานานกว่า 8 ปีแล้ว ข้าพเจ้าจดจำนโยบายได้ทั้งหมด ซึ่งนโยบายบางอย่างข้าพเจ้าก็เป็นคนเสนอเองและยังใช้บังคับอยู่ เช่นนโยบายอะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดียฉบับใหม่ นโยบายการใช้ภาพเปลือย เป็นต้น ข้าพเจ้าชอบที่จะตรวจตราบทความต่าง ๆ ไปทั่ว เมื่อเห็นการก่อกวนและสแปมที่ชัดแจ้งก็จะแก้กลับ อนึ่งข้าพเจ้าได้รับสิทธิตรวจสอบผู้ใช้อยู่ด้วย จึงเป็นการสะดวกที่จะสืบเสาะหุ่นเชิด ส่วนจุดด้อยของข้าพเจ้า น่าจะเป็นที่ข้าพเจ้าแก้ไขข้อความเดิม ๆ หลายครั้ง เพราะติดมาจากการใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าจึงต้องเซฟงานบ่อย แต่สิ่งนี้จะไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าวิกิพีเดียแก้ไขได้เสมอ และข้าพเจ้าไม่ได้ใส่ใจกับการสะสมสถิติการแก้ไข และข้าพเจ้ากำลังอยู่ในช่วงย้ายถิ่นฐาน ไม่สะดวกใช้อินเทอร์เน็ต (ปัจจุบันกำลังใช้ TOT Wi-fi ที่ต้องซื้อรายเดือน) ทำให้ข้าพเจ้าไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมเขียนบทความหรือดูแลวิกิพีเดียมากนัก ไม่มีเวลารีไรต์บทความที่อยากทำ