วานิลลิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Vanillin
Vanillin
Vanillin-3d.png
ชื่อตาม IUPAC 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
ชื่ออื่น Vanilin
Vanillic aldehyde
Methyl vanillin
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [121-33-5]
RTECS number YW5775000
SMILES
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C8H8O3
มวลต่อหนึ่งโมล 152.15 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ White or lightly yellow solid
(usually in needles)
ความหนาแน่น 1.056 g/cm³, solid
จุดหลอมเหลว

80-81°C (353-354 K)

จุดเดือด

285°C (558 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 1 g/100 ml (25°C)
ความสามารถละลายได้ ใน THF, ethanol, methanol THF 3.549 M, ethanol 2.32 M, methanol 4.17 M [1]
ความหนืด ? cP at ?°C
ความอันตราย
MSDS External MSDS
อันตรายหลัก May cause irritation to skin,
eyes, and respiratory tract
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
0
 
R-phrases R22.
S-phrases S24/25.
จุดวาบไฟ 147°C
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

วานิลลิน (อังกฤษ: Vanillin) หรือ 4-ไฮดรอกซี่-3-เมตทอกซี่เบนซัลดีไฮด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุลดังนี้ C8H8O3 ส่วนที่เป็น ฟังก์ชันนัลกรุป ของมันคือ

ในธรรมชาติสามารถสกัดได้จาก เมล็ด วานิลลา วานิลลินสังเคราะห์ใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นใน อาหาร เครื่องดื่ม และยาสารสกัดวานิลลา ในธรรมชาติจะมีสารประกอบแตกต่างกันเป็นร้อยชนิด เนื่องจากวานิลลินที่ได้จากธรรมชาติมีราคาแพงมากดังนั้นวานิลลินที่ใช้ในอุตสาหกรรมจึงได้จากการสังเคราะห์ การสังเคราะห์เพื่อการค้าครั้งแรกตั้งต้นจาก ยูเจนอล (eugenol) เมื่อผ่านกระบวนการ ไอโซเมอเรชันจะได้ ไอโซยูเจนอล (isoeugenol) และตามด้วนกระบวนการออกซิเดชันจะได้วานิลลินแต่ปัจจุบันได้จาก

อ้างอิง[แก้]