ข้ามไปเนื้อหา

วันพิพิธภัณฑ์สากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันพิพิธภัณฑ์สากล
ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์พุชกินในวันพิพิธภัณฑ์สากล
จัดขึ้นโดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ
ประเภทรณรงค์, ตระหนัก
ความสำคัญตระหนักของบทบาทของพิพิธภัณฑ์
วันที่18 พฤษภาคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1977

วันพิพิธภัณฑ์สากล (อังกฤษ: International Museum Day) เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นทุกปีในหรือราววันที่ 18 พฤษภาคม ประสานงานโดย สสภาพิพิธภัณฑ์สากล (International Council of Museums (ICOM)) วันนี้เน้นแก่นเฉพาะซึ่งเปลี่ยนทุกปี

วันพิพิธภัณฑ์สากลเปิดโอกาสให้วิชาชีพพิพิธภัณฑ์พบกับสาธารณชนและกระตุ้นเตือนพวกเขาถึงความท้าทายที่พิพิธภัณฑ์เผชิญ ICOM นิยามว่าพิพิธภัณฑ์ คือ สถาบันถาวรไม่แสวงผลกำไรในการบริการต่อสังคมและการพัฒนาสังคม เปิดต่อสาธารณะ อันได้มาซึ่ง อนุรักษ์ วิจัย สื่อสารและจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าและความบันเทิง ฉะนั้น วันพิพิธภัณฑ์สากลจึงเป็นเวทีเพิ่มความตระหนักของสาธารณะต่อบทบาทของพิพธภัณฑ์ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันในระดับนานาชาติ

แก่น[แก้]

2014 - งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์สร้างความเชื่อมโยง

2013 – พิพิธภัณฑ์ (ความทรงจำ + ความสร้างสรรค์ = การเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

2012 – พิพิธภัณฑ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลง ความท้าทายใหม่ แรงบันดาลใจใหม่

2011 – พิพิธภัณฑ์และความทรงจำ

2010 – พิพิธภัณฑ์เพื่อความกลมเกลียวในสังคม

2009 – พิพิธภัณฑ์และการท่องเที่ยว

2008 – พิพิธภัณฑ์ในฐานะตัวแทนของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม

2007 – พิพิธภัณฑ์และมรดกสากล

2006 – พิพิธภัณฑ์และคนรุ่นใหม่

2005 – พิพิธภัณฑ์และการก้าวสู้วัฒนธรรม

2004 – พิพิธภัณฑ์และมรดกที่จับต้องไม่ได้ (มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้)

2003 – พิพิธภัณฑ์และเพือน

2002 – พิพิธภัณฑ์และโลกาภิวัตน์

2001 – พิพิธภัณฑ์:การสร้างชุมชน

2000 – พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพและความกลมเกลียวในสังคม

1999 – ความพอใจการค้นพบ

1998-1997 – การต่อสู่เพื่อต้านการค้าผิดกฎหมายในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

1996 – การเก็บสะสมวันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้

1995 – การตอบรับและความรับผิดชอบ

1994 – เบื้องหลังฉากในพิพิธภัณฑ์

1993 – พิพิธภัณฑ์และคนท้องถิ่น

1992 – พิพิธภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม