วัดโพธิสมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโพธิสมพร
วัดโพธิสมพร จ.กาฬสินธุ์.JPG
วัดโพธิสมพร
ชื่อสามัญวัดโพธิสมพร
ที่ตั้งหมู่ 5 บ้านบอนเขียว ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระอธิการแสงเดือน จกฺกธมฺโม
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูป
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิสมพร ตั้งอยู่ที่ บ้านบอนเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2433 [1]

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

"วัดโพธิสมพร" ตั้งเมื่อ พ.ศ 2433 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ 2534 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 5.90 เมตร ยาว 15.30 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านบอนเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 56 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 17 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 8 วา 1 ศอก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น 4 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 16 วา 1 ศอก จดทางสาธารณะประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 กว้าง 5.90 เมตร ยาว 15.30 เมตร ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16.20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 กว้าง 10.30 เมตร ยาว10.80 เมตร กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธาน 1 องค์ และพระพุทธขนาดต่างๆ จำนวน 10 องค์

วัดโพธิสมพร ตั้งเมื่อ พ.ศ 2433 เดิมชื่อวัดบอนเขียว การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่หนึ่ง พระ หล่อง รูปที่สอง พระสีดา รูปที่สาม พระเทียม รูปที่สี่ พระตา รูปที่ห้าพระเพียร รูปที่หก พระตา รูปที่เจ็ด พระบุญ รูปที่แปด พระเจริญ รูปที่เก้า พระแก้ว รูปที่สิบ พระลี รูปที่สิบเอ็ด พระอธิการแลงเดือน จกฺกธมฺโม การบริหารการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512 ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ 2476

ศาสนวัตถุ[แก้]

  1. มี พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์
  2. อุโบสถ กว้าง 5.90 เมตร ยาว 15.30 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ 2534
  3. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12.50เมตร ยาว 16.20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2516
  4. หอสวดมนต์ กว้าง 10.03 เมตร ยาว 10.80 เมตร 1 หลัง เป็นอาคารไม้
  5. กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพร ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการแสงเดือน จกฺกธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 148เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.