วัดเขาน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติวัดเขาน้อย ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเขาน้อย ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรื่อชื่อเดิม วัดเขาน้อย สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ [1]

ที่ตั้งตำแหน่งวัด[แก้]

บ้านเขาน้อย ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลตาสิทธ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง [2]

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์[แก้]

ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ มีหนังสือกรรมสิทธฺ์ที่ดินคือ น.ส.๓ เลขที่ ๓๑ มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ยาว ๑๑๓ วา จดเขาน้อย ทิศใต้ ยาว ๑๓๐ วา จด ที่ดินครอบครอง ทิศตะวันออก ยาว ๕๐ วา จด ทางหลวงสายปลวกแดง-หนองใหญ่ ทิศตะวันตก ยาว ๕๐ วา จด ทางสาธารณะ ที่ธรณ๊สงฆ์ มีเนื้อที่ยาวทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน[3]

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณวัด[แก้]

ที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สี่เหลี่ยม ยาว ๔๙ เสั้น ๒๐ วา เท่ากัน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเขาน้อย มีประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน[4]

หลักฐานการตั้งวัด[แก้]

 1. ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 2. กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓[5]

ประวัติความเป็นมาของวัดเขาน้อย[แก้]

วัดเขาน้อยสร้างขึ้นก่อนได้รับอนุญาตสร้างวัดประมาณ ๒๐ ปี โดยมีชาวบ้านบริจาคที่ดินจำนวน ๒๙ ไร่ อนุญาตให้สร้างวัด ๑๕ ไร่ เหลืออีก ๑๕ ไร่ ปลูกป่าไม้ [6]

ปูชนียวัตถุ-โบราณวัตถุ[แก้]

 1. หลวงพ่อพระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย โดยมีพระอัครสาวกซ้าย-ขวายืนประณมมือ สร้างเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว สูง ๓ เมตร
 2. หลวงพ่อพระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว สูง ๓.๕๐ เมตร
 3. หลวงพ่อพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดซึ่งได้มาจากวัดทางปราจีนบุรี เป็นที่นับถือเคารพสักการะของคนทั่วไป สร้างด้วยโลหะทองเหลือง ปางเชียงแสน ขาวบ้านจึงร่วมใจกันตั้งชื่อว่า หลวงพ่อเชียงแสนมีสุข หน้าตักกว้าง ๑.๕๙เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
 4. หลวงพ่อพระพุทธรูป ปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๑.๙ นิ้ว และหลวงพ่อพระพุทธรูป ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สร้างด้วยโลหะทองเหลือง เมื่อปี ๒๕๑๓

ปูชนียวัตถุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังอยู่คู่กับวัดเขาน้อยในสภาพเรียบร้อยทุกอย่าง และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านของที่นี่อีกด้วย [7]


ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน คือ

 1. หลวงปู่ทิม อินฺทโชโต พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๖ (ลากลับวัดสุรศักดิ์) เมื่อวัดยังเป็นที่พักสงฆ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. พระอาจารย์เฉลียว ฉนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙ (ลาสิกขา) เมื่อวัดยังเป็นที่พักสงฆ์
 3. พระอธิการมานพ เขมปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘ (ลาสิกขา) เมื่อวัดยังเป็นที่พักสงฆ์และได้ยกขึ้นเป็นวัดแล้ว
 4. พระสำเภา กิตฺติโสภโณ(รก.) พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ (ลาสิกขา)
 5. พระอธิการพนมเกศ ขนฺติธโร พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒ (มรณภาพ)
 6. พระพนมพร วุฒิโก (รก.) พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ (ออกตามวาระ ครบ ๑ปี)
 7. พระอาจารย์เทา พลสีโล (รก.) พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ (ออกตามวาระ ครบ ๑ปี)
 8. พระอธิการจำรูญ จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ (ลาสิกขา)
 9. พระสมบัติ อุปสโม (รก.) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (ลาสิกขา)
 • พระครูสิริคีรีวัฒน์(วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕) พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน [8]

เสนาะสนะและสิ่งปลูกสร้าง[แก้]

เสนาสนะในปัจจุบัน คือ

 • อุโบสถ ลักษณะคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ตั้งอยู่บนยอดเขา
 • ศาลาการเปรียญหลังใหม่ มีลักษณะทรงไทยประยุกต์
 • โรงครัว มีลักษณะทรงไทยประยุกต์คู่ศาลาการเปรียญ
 • กุฏิเจ้าอาวาส มีลักษณะทรงไทยประยุกต์
 • กุฏิสงฆ์ ก่ออิฐถือเป็นปูนเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์จำนวน ๖ หลัง
 • มีลานพระพุธรูป ปางประทานพร
 • มีหอระฆัง คู่กับระฆังหล่อใบเก่าแก่คู่กับวัด ลักษณะทรงไทยประยุกต์
 • มีศาลาปนสถาน ซึ่งมีลักษะทรงไทยประยุกต์
 • มีเมรุเผาศพ ลักษณะทรงไทยประยุกต์
 • ห้องน้ำ-สุขา คู่ศาลาฌาปนสถาน
 • แท้งน้ำพร้อมบ่อและปั้ม
 • ห้องเก็บพัสดุ ๑ หลังทรงไทยประยุกต์

[9]

 1. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 2. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 3. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 4. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 5. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 6. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 7. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 8. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐
 9. หนังสือ ประวัติวัดจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ๒๕๔๐ หน้าที่ ๖๓๐