วัดอุณาโลม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดอุณาโลม
វត្តឧណ្ណាលោម
Map
ที่ตั้งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเภทวัด
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอุณาโลม (เขมร: វត្តឧណ្ណាលោម) เป็นวัดที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อยู่ใกล้กับพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็นศูนย์กลางคณะสงฆ์มหานิกายของกัมพูชาเนื่องจากเป็นวัดที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชมหานิกาย

แต่เดิมวัดอุณาโลมน่าจะเคยเป็นศาสนสถานโบราณ เนื่องจากภายในมีพระมหาเจดีย์อุณาโลมซึ่งสร้างครอบปราสาทหินสมัยพระนคร ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) เหตุที่เรียกว่า "วัดอุณาโลม" เพราะเรียกตามชื่อเจดีย์ใหญ่กลางเจดีย์ทั้งห้า ที่อยู่ทางตะวันตกของวัด ความเก่าแก่ของวัดอุณาโลมมีความเก่าแก่กว่ากรุงพนมเปญเสียอีก[1]

มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (เที่ยง) เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปกรุงพนมเปญ ได้ทรงกล่าวถึงวัดอุณาโลมว่า

...ไปดูวัดอุณาโลมอันเป็นวัดสังฆราชฝ่ายมหานิกาย อยู่ข้างด้านเหนือพระราชวัง บรรดาวัดในเมืองพนมเพ็ญ ไม่ว่าวัดหลวงวัดราษฎร์ ถึงเป็นวัดมีมาแต่โบราณบ้าง เช่น วัดอุณาโลมนี้เป็นต้น ก็มักมาสร้างใหม่ในชั้นสมเด็จพระนโรดม มาตั้งเมืองพนมเพ็ญเป็นราชธานี

ต่อมาได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าแล้วสร้างขึ้นใหม่ เริ่มสร้างหลังใหม่ทดแทนเมื่อ พ.ศ. 2500 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2503 แล้วได้มีการทำบุญฉลองเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เมื่อวันที่ 1–4 มิถุนายน พ.ศ. 2506 พระอุโบสถใหม่สูง 3 ชั้น

ในสมัยเขมรแดง วัดอุณาโลมได้รับความเสียหายหนักจากการทำลายล้าง[2] แต่หลังจากนั้นวัดอุณาโลมก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงพนมเปญในปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "อภิญญา ตะวันออก : จากอุณาโลม-จตุรมุขถึงบายน-พนมเปญ".
  2. "วัดพนม วัดอุณาโลม พระเจดีย์เงิน".