วัดอินทราวาส (จังหวัดอ่างทอง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับวัดในจังหวัดอ่างทอง สำหรับวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ดูที่ วัดต้นเกว๋น
วัดอินทราวาส
ที่ตั้งตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอินทราวาส ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 บ้านไผ่เกาะ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4986

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดถนนลาดยาง ของ ร.พ.ช.
 • ทิศใต้ จดที่ราชพัสดุ และที่ดินของประชาชน
 • ทิศตะวันออก จดถนน ค.ส.ล. ของ เทศบาลตำบลสาวร้องไห้
 • ทิศตะวันตก จดคลองระบายน้ำของชลประทาน

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นหมู่บ้าน เป็นทุ่งนา มีถนนตัดผ่านหมู่บ้านและวัด เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

เสนาสนะ[แก้]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 • อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 เป็นอาคารไม้ทรงไทยสองชั้น
 • หอสวดมนต์ กว้าง 8.80 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • กุฎิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้มี เมรุ 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 2 หลัง และมณฑป 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นศาลา 3 มุข ทรงไทย

ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 77 นิ้ว สูง 106 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปรางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 65 นิ้ว สูง 45 นิ้ว

ประวัติ[แก้]

วัดอินทราวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยมีนายแก้ว นางผ่อง ทองนิล และนายอินทร์ เสือน้อย เห็นว่าในท้องถิ่นนี้ ยังไม่มีวัดทำบุญ บำเพ็ญกุศล ที่มีอยู่ก็ห่างไกล ไม่สะดวกแก่การเดินทาง จึงได้ปรึกษากันที่จะสร้างวัดขึ้นในท้องถิ่นนี้ จึงตกลงและซื้อที่ดินได้ จำนวน 11 ไร่ เป็นที่จัดตั้งวัด ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาถวายบ้านทรงไทย จำนวน 4 หลัง มาปลูกเป็นกุฎิ เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ และได้บอกบุญไปยังชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น เพื่อนำเงินมาสร้างหอสวดมนต์ เป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ของพระสงฆ์ต่อไป ซึ่งการสร้างเสนาสนะของวัดแห่งนี้ ได้มีประชาชนมีจิตศัทธาร่วมกันทำบุญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาต่อเติม จนมีเสนาสนะเป็นที่มั่นคงถาวร และวัดมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร [1]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสตามรายนาม ดังนี้

 1. พระอธิการตั๋น
 2. พระอธิการเผื่อน
 3. พระอธิการแกละ
 4. พระมหาประเสริฐ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2500
 5. พระอธิการบุญเหลือ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2506
 6. พระครูคุณวรวัฒน์ (หลวงปู่กลั่น) พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2530
 7. พระใบฎีกาเล็ก ยสธโร พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2544
 8. พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติวัด ทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 3, กองพระพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ