วัดอัมพวัน (จังหวัดสิงห์บุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดอัมพวัน
ที่ตั้งตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธชโลธร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอัมพวัน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัดอัมพวันมีการปฏิบัติธรรมซึงพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)เป็นผู้สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ แนวทางการปฏิบัติจะเป็นการฝึกแบบสติปัฏฐาน ๔ (พอง-ยุบ)[1]

ที่ตั้งและอาณาเขตของวัด[แก้]

วัดอัมพวันตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ (เบี่ยงออกจากถนนเอเชีย กิโลเมตรที่ ๗๘ )ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. 036 510 598

ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดที่ ๘๘๗๗ เลขที่ ๒๒๓ โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทางทิศเหนือ มีความยาว ๓๘ เมตร ติดกับที่ดินเลขที่ ๑๔๗ ทางสาธารณประโยชน์
 • ทางทิศใต้ มีความยาวยาว ๒๕๙ เมตร ติดกับที่ดินเลขที่ ๑๔๕ ที่มีการครอบครองสาธารณประโยชน์
 • ทางทิศตะวันออก มีความยาว ๑๘๕ เมตร ติดกับทางสาธารณประโยชน์
 • ทางทิศตะวันตก มีความยาว ๑๙๒ เมตร ติดกับที่ดินเลขที่ ๑๔๗ ทางสาธารณประโยชน์

ประวัติ[แก้]

วัดอัมพวันเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[2] ดังมีหลักฐานที่ปรากฎ เช่น พระพุทธรูปปางนาคปรกหิน 2 องค์ สมัยลพบุรี แบบหูยาน 2 องค์ ตู้พระธรรมสร้าง พ.ศ. 2200 จำนวน 1 ตู้ ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ 1 ตู้ พ.ศ. 2310 ศิลาจารึกในอุโบสถหลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่าคนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว คนจีนได้นำเรือกำปั่นมาทำการค้ามากับฝรั่งชาติฮอลันดามาค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เมืองลพบุรี จอดหน้าวัดอัมพวัน ได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวันสมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระครูญาณสังวร อายุ 99 ปี สร้างโบสถ์เสร็จแล้ว ฝรั่งเพื่อนคนจีนได้ขอพระราชทาน พระพุทธรูปปางนาคปรกหินทั้งสององค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มา

การบริหาร การปกครอง[แก้]

วัดอัมพวัน เป็นวัดในเขตการปกครองสงฆ์ของมหานิกาย ภาค ๓ หนกลาง ปัจจุบัน เจ้าอาวาสชื่อ “พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์” อายุ ๖๓ พรรษา ๓๒

 • รายชื่อเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเท่าที่มีหลักฐาน ดังนี้

พ.ศ.๒๓๘๒ ถึง พ.ศ.๒๓๙๗ คือ พระครูพรหมนครบวรราชมุนี

พ.ศ.๒๓๙๘ ถึง พ.ศ.๒๔๑๒ คือ พระครูปาน

พ.ศ.๒๔๑๒ ถึง พ.ศ.๒๔๒๗ คือ พระอธิการเทศ

พ.ศ.๒๔๒๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๒ คือ พระอธิการเยื้อน

พ.ศ.๒๔๔๓ ถึง พ.ศ.๒๕๕๖ คือ พระใบฎีกาแย้ม

พ.ศ.๒๔๕๖ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕ คือ พระอธิการเลี่ยม

พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง พ.ศ.๒๔๗๖ คือ เจ้าอธิการสัว

พ.ศ.๒๔๗๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๐ คือ พระอธิการล้วน

พ.ศ.๒๔๘๑ ถึง พ.ศ.๒๔๙๙ คือ พระอธิการหล่ำ เหมโก

พ.ศ.๒๕๐๐ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ คือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ คือ พระครูปัญญาประสิทธิคุณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน คือ พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์

สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ[แก้]

พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ได้แรงบันดาลใจจากวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลวงพ่อจรัญเคยไปตามนิมิตได้พบใบลานทองคำที่จารึกบทถวายพรพระหรือพาหุงมหากาซึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงจารึกและบรรจุไว้ในเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ สำหรับพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์นี้ มีเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดีย์เล็กอีก ๘ ทิศ เจดีย์เป็นสีขาว มีส่วนยอดหุ้มทองคำ เจดีย์ประกอบด้วยกัน ๔ ชั้น ชั้น G : ลานจอดรถ ความจุประมาณ ๑๔๐ คัน ชั้นที่ ๑ เป็นห้องโถงกว้างใหญ่อเนกประสงค์ที่พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทสามารถใช้ปฎิบัติศาสนกิจต่างๆ ชั้นที่ ๒ เพื่อบรรจุพระสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโมรวมทั้งอัฐบริขารต่างๆของหลวงพ่อ ส่วนชั้น ๓ (ชั้นบนสุด) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่ฐานโดยรอบชั้นล่างของพระเจดีย์ยังสามารถใช้เพื่อการเวียนเทียนประทักษิณ

กิจกรรมและวันสำคัญของวัด[แก้]

 • ๑ มกราคม วันทำบุญผ้าป่าข้าวสาร
 • ๑๔ มกราคม วันทำบุญแผ่นดิน
 • ๒๕ มกราคม วันละสังขารหลวงพ่อจรัญ
 • ๒๗ มกราคม วันทำบุญบำเพ็ญกุศลให้แม่ใหญ่(อุบาสิกาสุ่ม ทองยิ่ง)
 • ๕ กุมภาพันธ์ วันทำบุญบำเพ็ญกุศลให้ย่าเจิม จรรยารักษ์(โยมแม่)
 • ๑๕ เมษายน วันกตัญญู
 • ๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจรัญ
 • ๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันประสบอุบัติเหตุ
 • ๓๑ ธันวาคม วันชำระหนี้สงฆ์ สวดมนต์ข้ามปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม[แก้]

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน) เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ได้เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อโดยมีปณิธานว่า"ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันนี่ เป็นของคนไทย เอาไว้ช่วยเหลือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชาติบ้านเมืองของเรา" โดยศูนย์ฯมีพื้นที่เกือบ 300 ไร่ มีศาลาปฏิบัติธรรม อาคารที่พัก วิหาร หอฉัน โรงทาน ห้องน้ำ ห้องครัว ไว้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งแบบทั่วไปและหมู่คณะ

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดอัมพวัน". สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี.
 2. "วัดอัมพวัน". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.

แหล่งข้อมูล[แก้]