วัดสุวรรณคีรี (จังหวัดสงขลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับวัดสุวรรณคีรีแห่งอื่น ดูที่ วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี
Wat Suwan Khiri Songkhla 1.jpg
ชื่อสามัญวัดสุวรรณคีรี, วัดหัวเขา, วัดออก
ที่ตั้งตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณคีรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลสาบสงขลา[1] ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

วัดสุวรณคีรี หรือ วัดหัวเขา ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า วัดออก ชื่อนี้เพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์) สร้างประมาณ พ.ศ. 2379 ในอดีตกาลเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดสำคัญประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน โดยท่านพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (บุญหุ้ย) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา (พ.ศ. 2328–2354) บูรณะขึ้นเป็นวัดหลวง เป็นสถานที่ที่ถือน้ำสาบานหรือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเหล่าข้าราชการบเมืองสงขลา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320

เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455 ได้กล่าวถึงวัดสุวรรณคีรีไว้ว่า "...วัดสุวรรณคีรี ตั้งอยู่บนเนินเขา มีลานขึ้นไปเป็นชั้นๆกว้างขวาง มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ของก่อสร้างก็เป็นชิ้นเป็นอัน อุโบสถใหญ่และกุฏีก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องทั้งนั้น เสียแต่ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมและปล่อยให้รกเรี้ยว มีพระ 6 รูป ไม่พอจะรักษา ได้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ เพราะชาวบ้านไม่นับถือพระครูญาณโมลี รังเกียจในความประพฤติของพระครู ไม่มีใครไปทำบุญและช่วยธุระ บางบ้านถึงไม่ใส่บาตรฯ..."[2]

วัดสุวรรณคีรีเป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลาและสุวรรณคีรี ได้รับการดูแลบูรณะจากลูกหลานของตระกูล ณ สงขลาตลอดมาและเมื่อย้ายเมืองสงขลาจากท่าแหลมสนมายังตำบลบ่อยางเมื่อ พ.ศ. 2339 ทำให้วัดขาดการดูแลทรุดโทรมลง จน พ.ศ. 2516–2517 จึงได้มีการบูรณะใหม่อีกครั้งโดยพระครูคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต (พันธุอุบล) เจ้าอาวาสรูปที่ 9

อาคารเสนาสนะ[แก้]

หอระฆัง

วัดสุวรรณคีรีมีการทำกำแพงกันดินด้วยหินภูเขา 3 ระดับ มีทางเดินและบันไดเชื่อมต่อกันระหว่างวัดปูด้วยกระเบื้องหน้าวัวโบราณ ลวดลายบนกระเบื้องสวยงาม

อุโบสถขนาดกว้างประมาณ 8.25 เมตร ยาว 15.90 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังถูกน้ำฝนลบเลือนเกือบหมดแล้ว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เจดีย์ก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะอิทธิพลตะวันตก เจดีย์จีนทำด้วยหินแกรนิต หอระฆัง ซุ้มเสมาประดับด้วยปูนปั้นละเอียดงดงาม เจดีย์หน้าวัดสุวรรณคีรี ชาวบ้านล่ำลือกันว่าหินที่ล้อมรอบเจดีย์องค์นี้งอกขึ้นมาเอง ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะใหม่มีการทาสีให้ดูสวยงาม รอบ ๆ ฐานพระเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ มีรูปพระสาวกปูนปั้นนูนต่ำประนมมืออยู่ภายในวงกลม[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระปลัดนก
 • พระครูญาณโมลี (เรื่อง)
 • พระครูญาณโมลี (เอียด)
 • พระปลัดมี ปญิญาพโล
 • พระเลือน ปานงฺกโร
 • พระอ่ำ จนฺทนิโก
 • พระกิ้มอิ้น ติสฺสโร
 • พระแสง
 • พระอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต
 • พระอาจารย์พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโฑ

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดสุวรรณคีรี". ศาลากลางจังหวัดสงขลา.
 2. กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460, 30.
 3. "วัดสุวรรณคีรี (Wat Suwankhiri)". ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.