วัดสามพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดสามพระยาวรวิหาร)
วัดสามพระยา
Phra Phuttha Kesorn.jpg
หลวงพ่อพระพุทธเกสร พระประธานประจำอุโบสถวัดสามพระยา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ประเภท พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกาย มหานิกาย

วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ) รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระนิโรธรังษี (เรือง) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร.๓ - ร.๔
  2. พระธรรมสมาจาร (ศิลา) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร.๕ - พ.ศ. ๒๔๓๓
  3. พระเทพเมธี(ครุฑ) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๕๖
  4. พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๘๐
  5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๔๘๑-๒๕๓๙
  6. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเมื่อ: ๒๕๓๙-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]