วัดสนามชัย (จังหวัดสงขลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับวัดสนามชัยแห่งอื่น ดูที่ วัดสนามชัย
วัดสนามชัย
ที่ตั้งตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสนามชัย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วัดสนามชัยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพัทลุง สมัยอยุธยาที่ปรากฏชื่อว่า วัดศลามีไชย สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันโบราณสถานที่หลงเหลือในวัดมีเพียงอุโบสถเก่าและเจดีย์เท่านั้น อย่างไรก็ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300

อุโบสถเก่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 แทนอุโบสถหลังแรกที่พังทลายลง ส่วนเจดีย์เป็นเจดีย์มีซุ้มหน้าประดับเซรามิกตามแบบนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอุโบสถเก่าและเจดีย์เป็นโบราณสถานของชาติ โดยในปีเดียวกันนี้ ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับอุโบสถเก่า และเปลี่ยนการใช้สอยอุโบสถเก่าเป็นศาลาการเปรียญจนถึงทุกวันนี้ อุโบสถหลังใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540[1] ในเอกสารจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.121 กล่าวถึงวัดสนามไชยว่าเป็นวัดเก่า มีพระเจดีย์ทรงอินเดียสี่เหลี่ยมสององค์ที่เป็นอย่างแปลกไม่เคยเห็น[2]

อุโบสถเก่ากว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ฐานอาคารทำด้วยอิฐดินเผาฉาบปูน ผนังก่อสร้างด้วยอิฐสูงประมาณ 1.2 เมตร สลับด้วยอิฐเผาเคลือบเซลามิคสีเขียวโปร่งลวดลายแบบจีน ผนังตอนบนมีเพียงเสาไม้รับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาไม้ กระเบื้องหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ทับหลังด้วยปูนปั้นลวดลายตามความเชื่อทางศาสนา หน้าบันจั่วด้านหน้ามีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปลายพรรณพฤกษาประกอบรูปสัตว์ หน้าบันจั่วด้านหลังมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปยักษ์ศิลปะแบบพื้นเมือง ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐาน 4 องค์ รอบอุโบสถมีเจดีย์ล้อมรอบเป็นแนวเขตพัทธสีมา ด้านทางเข้าอุโบสถ เป็นพาไลมีหลังคาคลุม และด้านหลังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางแนวแกน อุโบสถเก่าได้รับการบูรณะเรื่อยมาภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ได้ทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและซ่อมแซมโครงสร้าง[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสนามชัย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. นริศรานุวัคิวงศ์,สมเด็จฯเจ้าฟ้า กรมพระยา, หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมคิด โชติกวณิชย์ (อดีต) อธิบดีกรมศิลปากร). กรุงเทพรุ่งศิลปการพิมพ์, 62.
  3. "อุโบสถวัดสนามไชย". สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.