วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทวัดร้าง
สถาปัตยกรรมศิลปะสุโขทัย
เมืองตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเทศประเทศไทย

วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม หรือ โบราณสถานร้าง ต.29 ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เดิมนั้นชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดตาเถรขึงหนัง ส่วนชื่อวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามนั้นมาจากจารึกวัดตาเถรขึงหนังที่มีการพบที่วัดแห่งนี้ เนื้อหาของจารึกเมื่อ พ.ศ. 1947[1] ได้กล่าวถึงสมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดาและสมเด็จมหาธรรมราชาธิบดีราชโอรส ได้อาราธนาสมเด็จพระมหาศรีกิรติ พระเถระจากเมืองกำแพงเพชรมาอำนวยการสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 1943 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1946 ได้มีการปลูกพระศรีมหาโพธิ์ เนื้อหาของจารึกบันทึกด้วยอักษรขอมสุโขทัย–ไทยสุโขทัย

ศิลปกรรมในวัด ได้แก่ เจดีย์ประธานทรงระฆังกลม ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานสูงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดกว้างด้านละ 17 เมตร ที่ฐานด้านตะวันออกและตะวันตก ทำเป็นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ซุ้มด้านทิศตะวันออกปรากฏร่องรอยการก่อเป็นซุ้มโค้งสูงขึ้นไปคล้ายกรวยแหลม ฐานวิหารก่ออิฐ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 23 เมตร อยู่ทางด้านหน้าของเจดีย์ประธาน ฐานเจดีย์ราย 4 ฐาน ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบฐานเจดีย์ประธาน มีคูน้ำล้อมรอบอาณาเขตวัด คูกว้างประมาณ 15 เมตร ล้อมรอบพื้นที่วัดที่มีขนาดกว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.
  2. "โบราณสถานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม". อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย.