วัดมูลเหล็ก (จังหวัดปราจีนบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดมูลเหล็ก
ชื่อสามัญวัดมูลเหล็ก, วัดสโมสร
ที่ตั้งตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อขาว
เจ้าอาวาสพระครูธรรมทีปาจารย์ วีรปฺปญฺญาโณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมูลเหล็ก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีในตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 7 ตารางวา มีธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง

วัดมูลเหล็ก เดิมชื่อ วัดสโมสร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2460 เริ่มตั้งวัดโดยพระยิ่ง และชาวบ้านในละแวกนี้ที่มีศรัทธาในตัวท่าน โดยเริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 แต่หนังสือราชการออกว่าวัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 ได้รบพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2467[1] ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งเสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดมูลเหล็ก" เพื่อให้พ้องกับชื่อหมู่บ้านนับตั้งแต่นั้นมา[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 13.5 เมตร ยาว 23 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 20.35 เมตร ยาว 31.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 4.9 เมตร ยาว 7.25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 46.25 เมตร ยาว 19.25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และกุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง ส่วนปูชนียวัตถุได้ด้แก่ พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 1 นิ้ว สูง 1.75 นิ้ว ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 1.25 นิ้ว สูง 2.15 นิ้ว ปางมารวิชัย หลวงพ่อขาว (ในมณฑป) กว้าง 0.7 ม. สูง 0.95 ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระยิ่ง
  • พระปลัดเยียม
  • พระกันต์
  • พระครูธรรมธรผล
  • พระครูธรรมทีปาจารย์ ฮมฺมทีโป
  • พระครูธรรมทีปาจารย์ วีรปฺปญฺญาโณ

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดมูลเหล็ก". พระสังฆาธิการ.
  2. "เหนือฟ้าใต้บาดาล : หลวงพ่อขาว..ขอทุกเรื่อง วัดมูลเหล็ก อ.บ้านสร้าง". ไทยรัฐ.
  3. "วัดมูลเหล็ก (ธ) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี.