ข้ามไปเนื้อหา

วัดพุทธภาวนาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพุทธภาวนาราม
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 43 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพุทธภาวนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านตะกาด ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่

วัดพุทธภาวนารามสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยมีผู้มีจิตศรัทธา 2 ตระกูล มีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้นเพื่อถวายให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร[1] และเพื่อเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยได้บริจาคทรัพย์เท่า ๆ กันจาก 2 ตระกูล ตระกูลแรกคือ ตระกูลนายอิ่ม นางขันทอง นายเกษม นางสาวสุเขมา นุชประมูล อีกตระกูลคือ ตระกูลนางฉันทิพย์ กลิ่นโสภณ และญาติผู้ใหญ่พร้อมด้วยมิตรสหาย ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2536

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ กว้าง 11 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงจัตุรมุข 2 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 หอสวดมนต์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 กุฏิสงฆ์ จำนวน 16 หลัง เป็นอาคารครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 และศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเหล็กทั้งหลัง[2]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดพุทธภาวนาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "ประวัติวัดพุทธภาวนาราม (ซอยตรากบ)". เทศบาลตำบลบางปู.