วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 เป็นวัดที่เก่าแก่มาก เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านคำบง  มี พระใบ สิริจนฺโท เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหลวงพ่อพุทธเมตตาประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านมีความเลื่อมใสและศรัทธา และยังมีวัตถุโบราณต่างๆ ของเก่าแก่คนสมัยก่อนเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 จึงได้ตราตั้งวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย นับตั้งแต่นั้นมา

ปี พ.ศ. 2538 ก็ได้แต่งตั้ง พระครูภัทรโพธิคุณ (เที่ยง ภทฺทวโร) รองเจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง เป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 19   ปัจจุบันท่านเป็นคณาจารย์พระสายกรรมฐาน จบหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ   ปี พ.ศ. 2545 ท่านก็นำชาวบ้านคำบงบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเก่าเป็นพระอุโบสถหลังใหม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 15 รูป

ปี พ.ศ. 2553 ท่านก็ได้ติดต่อกับคณะชมรมรักพระบรมพระสารีริกธาตุแห่งประเทศไทย อัญเชิญและรับพระบรมสารีริกธาตุมาจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา มาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า เป็นบุญกุศลและศิริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป