วัดบางคูวัดกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบางคูวัดกลาง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระสมุห์สัญญา ฐานมคฺโล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางคูวัดกลาง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

วัดบางคูวัดกลางน่าจะสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาวาดได้มาสร้างเจดีย์อุทิศให้กับปลัดวังซ้าย (เที่ยง) ผู้เป็นบิดาและพระนมปริก ซึ่งเป็นพระนมในรัชกาลที่ 5[1] ชาวบ้านมักจะเรียกวัดบางคูวัดกลางว่า วัดโพธิ์ อีกชื่อ วัดก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2353 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปีเดียวกัน เขตวิสุงคามสีมากว้าง 18 เมตร ยาว 41 เมตร

นอกจากเจดีย์มอญที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาวาดแล้ว อุโบสถของวัดบางคูวัดกลางมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยการใช้งานศิลปะปูนปั้น ยังมีการสถูปเจดีย์เพื่อเก็บอัฐิของเจ้าอาวาสทุกรูป ไว้ในสถูปเดียวกัน ตั้งแต่รูปแรกเป็นต้นมา[2] อาคารเสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน 1 หลัง และหอระฆัง 1 หลัง[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูปัญญาก้าน
  • พระครูสมุห์ทองก้อน
  • พระอธิการบุญธรรม สุธมฺโม
  • พระอธิการสอน สุวโจ
  • พระครูใบฎีกาอ้วน อติภทฺโท
  • พระสมุห์สัญญา ฐานมคฺโล

อ้างอิง[แก้]

  1. "เจดีย์วัดบางคูวัดกลาง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดบางคูวัดกลาง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดบางคูวัดกลาง" (PDF). เทศบาลเมืองบางคูวัด.[ลิงก์เสีย]