วัดท่าโพธิ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดท่าโพธิ์
ชื่อสามัญวัดท่าโพธิ์, วัดใหม่ท่าโพธิ์
ที่ตั้งตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดท่าโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดท่าโพธิ์ หรือ วัดใหม่ท่าโพธิ์ ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เป็นวัดร้างจนถึง พ.ศ. 2496 ก่อนที่จะรวมวัดท่าโพธิ์เข้ากับวัดใหม่ชลธารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนแล้วเรียกว่า "วัดท่าโพธิ์" อย่างไรก็ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1425 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 1575[1] สถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24–25[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถที่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2497 อุโบสถมีมุขประเจิดยื่นออกทั้งหน้าหลัง บริเวณหน้าบันเรียบไม่มีลาย โดยรอบทั้ง 8 ทิศ มีใบเสมาทั้งเก่าและใหม่อยู่รวมกัน โดยใบเสมาใหม่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 เครื่องบนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัดจำปา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำจากหินทรายแดงเป็นพระประธาน ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ 4 องค์ ทั้งองค์ที่ยังสมบูรณ์และชำรุด โดยองค์ที่ยังเหลือเค้าโครงนั้นเป็นเจดีย์ทรงปราสาท และมีศาลาการเปรียญ และหอไตร[3] นอกจากนั้นยังพบแผ่นหินที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้ายหลุมศพของชาวจีน 1 ชิ้น และชิ้นส่วนหินทรายเป็นแท่งกลมยาวอีก 2 ชิ้น

ส่วนวัดใหม่ชลธารที่ถูกยุบรวม พบโบราณวัตถุ เช่น องค์และฐานเทวรูป ศิลา 3 องค์ เศียรเทวรูปศิลา 1 เศียร วัดตั้งติดกับโรงเรียนสารภีอุทิศ มีอาคารกุฎิไม้บริเวณที่เคยพบโบราณวัตถุถูกทำลายหมดแล้ว

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดท่าโพธิ์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ไชยาน่าชม : วัดท่าโพธิ์".
  3. "วัดท่าโพธิ์". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.