ข้ามไปเนื้อหา

วัดตโปทาราม (บ่อน้ำร้อน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดตโปทาราม เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 17/1 บ้านบ่อน้ำร้อน ถนนชลระอุ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด

[แก้]

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับภูเขา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับถนนชลระอุ
  • ทิศตวันออก ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับสวนสาธารณะ รักษะวาริน

สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพแวดล้อมเป็นภูเขามีป่าเบญจพรรณและบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ

วัดตโปทาราม สร้างขึ้นโดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และมีนายไว อุดมวงษ์ เป็นผู้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่อทางราชการขอที่ดินที่เป็นที่ว่างเปล่ายังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของเพื่อสร้างวัด ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2505 ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 เดิมทีตั้งชื่อ "วัดชลระอุสังฆาวาส" แต่ภายหลังได้มีพระมหาเถระช่วยตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "วัดตโปทาราม"

ปูชนียวัตถุ

[แก้]
  1. พระพุทธรังษีวรโพธิ พระประธานในพระอุโบสถซึ่งอัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. รอยพระพุทธบาท เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ลำดับเจ้าอาวาส

[แก้]
  1. พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ) พ.ศ. 2499 - ปัจจุบัน
  2. พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ รองจ้าวอาวาส พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

[แก้]
  1. กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ. (2527). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3. กรุงเทพฯ : การศาสนา