วัดตาล (จังหวัดนนทบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดตาล
แผนที่
ชื่อสามัญวัดตาล, เภี่ยะตา
ที่ตั้งเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 26-001 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิสิฐธรรมานันท์ (บุญเหลือ ธมฺมานนฺโท)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตาล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 1 บ้านตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดตาลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 โดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ เนื่องจากชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากกวานตาหรือบ้านตาลซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในเมืองมอญ และในบริเวณที่สร้างวัดมีต้นตาลมากเหมือนเช่นที่บ้านตาลในเมืองมอญ จึงเรียกชื่อวัดว่า "วัดตาล" (หรือ "เภี่ยะตา" ในภาษามอญ) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2371 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) นำชาวมอญเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงโปรดเกล้าฯ ให้มาอยู่บริเวณใกล้วัดตาลและวัดบางตะไนย์ วัดตาลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2423 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2322 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 และศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยและพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดตาล". คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด.[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดตาล". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.