วัดจักรวรรดิ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดจักรวรรดิ์
Map
ชื่อสามัญวัดจักรวรรดิ์, วัดเจ้ามอญ
ที่ตั้งตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทโบราณสถานร้าง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจักรวรรดิ์ เป็นโบราณสถานร้างตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ด้านทิศตะวันออกในพื้นที่ฝั่งอยุธยา อยู่ข้างวัดกุฎีดาว ในตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดจักรวรรดิ์ หรือ ชาวบ้านเรียกว่า วัดเจ้ามอญ จากผลการขุดแต่งพบว่าวัดจักรวรรดิ์เป็นวัดที่เริ่มสร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น แต่เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีคูน้ำล้อมรอบวัด 3 ด้าน มีสะพานแดงใช้ข้ามคูน้ำ[1] โดยมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ เจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยมแบบที่นิยมสร้างสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัด สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ขณะยังทรงดำรงพระยศเป็นพระพระมหาอุปราชในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ และได้ทำการบูรณะวัดกุฎีดาวนั้น คงจะมีการบูรณะวัดจักรวรรดิ์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันควบคู่ไปด้วย[2] โดยการขยายขอบเขตของวัดให้กว้างขวางขึ้น พอกทับเจดีย์ประธาน และขยายขนาดของอุโบสถ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

วัดจักรวรรดิ์วางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัด มีคูน้ำล้อมรอบวัด 3 ด้าน มีสะพานแดงใช้ข้ามคูน้ำ บรรดาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดมีร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน จากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปว่าเริ่มก่อสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น และมีการใช้งานเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดจักรวรรดิ์ – อยุธยา". Vacationist magazine.
  2. "วัดจักรวรรดิ์". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  3. กรมศิลปากร. "วัดจักรวรรดิ์" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/