วัดกลางเก่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกลางเก่า
Wat Klang Ubosot 2.jpg
ชื่อสามัญวัดกลางเก่า, วัดกลาง
ที่ตั้งตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางเก่า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา มี่ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดกลางเก่า หรือเดิมชื่อ วัดกลาง ตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2320 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและผู้บริจาคที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2348 แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างก่อน พ.ศ. 2320 มีบันทึกว่าเมื่อ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ได้เสด็จมาประทับแรมที่พลับพลาบ้านดอน หัวเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระองค์ได้เสด็จมาวัดกลาง โดยมีพระครูสุวรรณรังษีคอยรับเสด็จ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราช ทานเงินแก่พระครูสุวรรณรังสีเป็นเงิน 40 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดกลาง

ต่อมาอุโบสถของวัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยพระวินัยธรรมช่วย ได้จ้างช่างทำเปลี่ยนเครื่องบนเสา กระเบื้องใส่ ช่อฟ้า ใบระกา ถือปูนใหม่ ให้สามารถทำสังฆกรรมได้ จากนั้นได้มีวัดกลางอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเดียวกัน คือ วัดกลางใหม่ จึงได้เปลี่ยนนามวัดนี้ว่า "วัดกลางเก่า"[2] วัดยังมีสังขารพระอธิการซ้อน อยู่ในโลงแก้วทางประตูใกล้ทางออกไปแม่น้ำตาปี[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระสุธี
 • พระครูสุวรรณรังษี (มี) พ.ศ. 2432
 • พระวินัยธรรม ช่วย
 • พระปลัด ครัน
 • พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.3 พ.ศ. 2458–2505
 • พระอธิการซ้อน วลฺลโภ พ.ศ. 2511–2517
 • พระครูสังวราธิคุณ พ.ศ. 2517–2555
 • พระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์) พ.ศ. 2555–

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดกลาง". พระสังฆาธิการ.
 2. "การศึกษาวิเคราะห์สภาพของวัดกลาง (เก่า) สุราษฎร์ธานี".
 3. "วัดกลางเก่า KLANG KAO TEMPLE". จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา).