ลีโวฟลอกซาซิน

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
ลีโวฟลอกซาซิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.115.581
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม


ลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)