ลาวลุ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลาวลุ่ม
ລາວລຸ່ມ
ภาพของชาวลาวลุ่ม (กลาง) กับชาวลาวสูงและลาวเทิง
ประชากรทั้งหมด
ประมาณ 12 ล้านคน
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ลาว, ไทย
ภาษา
ภาษาลาว, ภาษาไทย, ภาษาไทอื่นๆ
ศาสนา
ศาสนาพุทธเถรวาท และนับถือผี

ลาวลุ่ม (ลาว: ລາວລຸ່ມ) เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการที่ประเทศลาวใช้เรียกประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่ม ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต-ลาว ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในประเทศลาว เป็นกลุ่มที่ตั้งหลักแหล่งตามที่ราบลุ่มแม่น้ำตามแนวแม่น้ำโขง คิดเป็น 68% ของประชากรในลาว และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเกินครึ่ง ที่เหลือเป็นชาวพวนและชาวผู้ไท และกลุ่มชาติพันธุ์ไทอื่นๆที่มีความใกล้เคียงกัน[ต้องการอ้างอิง]