ลัทธิสตรัสเซอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ลัทธิสตรัสเซอร์ (เยอรมัน: Strasserismus or Straßerismus)เป็นส่วนหนึ่งอุดมการณ์ของลัทธินาซีที่ได้มีการเรียกร้องอย่างหัวรุนแรงมากขึ้น,กระทำโดยรวมและปฏิบัติจริงจากลัทธินาซี.การเป็นปรปักษ์กับชาวยิวนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลทางเชื้อชาติ, ชาติพันธ์ุ, วัฒนธรรม,หรือมุมมองทางศาสนาแต่มาจากพื้นฐานของการต่อต้านทุนนิยม,เพื่อให้เกิดการรื้อฟื้นประเทศใหม่.ลัทธินี้ได้ถูกก่อตั้งโดยเกรกอร์ สตรัสเซอร์และ ออทโท สตรัสเซอร์ สองพี่น้องผู้นิยมนาซีที่มีความเกี่ยวข้องกับจุดยืนนี้

ด้วยความขัดแย้งของมุมมองเชิงกลยุทธ์ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์,ออทโท สตรัสเซอร์ถูกขับไล่ออกจากพรรคนาซีในปี ค.ศ. 1930 และถูกเนรเทศไปยังเชโกสโลวาเกีย.ส่วนเกรกอร์ สตรัสเซอร์ถูกสังหารในเยอรมนี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1934 ในช่วงเหตุการณ์คืนแห่งมีดยาว.ลัทธิสตรัสเซอร์ยังคงเป็นจุดยืนที่ถูกใช้อยุ่ภายในกลุ่มลัทธินีโอนาซี.