ลัทธิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลัทธิ (บาลี: ลทฺธิ; อังกฤษ: doctrine) หมายถึง คติความเชื่อ ความคิดเห็น และหลักการ เกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ที่นับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา[1] จนเป็นอุดมการณ์ของกลุ่มชนหรือสำนักวิชาการต่าง ๆ [2] เช่น สังคมนิยม ชาตินิยม ทุนนิยม

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 1,049. ISBN 978-616-7073-56-9
  2. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 438 หน้า. หน้า 103. ISBN 978-616-7073-74-3