รูปแบบบัญญัติ (พีชคณิตแบบบูล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในวิชาพีชคณิตแบบบูล ฟังก์ชันแบบบูลใด ๆ สามารถแสดงให้อยู่ในรูปแบบบัญญัติ (canonical form) ได้โดยอาศัยมโนทัศน์คู่กันของ มินเทิร์ม และ แมกซ์เทิร์ม ฟังก์ชันเชิงตรรกะใด ๆ สามารถแสดงให้อยู่ในรูปแบบบัญญัติได้ ทั้งแบบ "ผลบวกของมินเทิร์ม" และแบบ "ผลคูณของแมกซ์เทิร์ม" รูปแบบบัญญัติทำให้เราสามารถวิเคราะห์เพื่อลดความซับซ้อนของฟังก์ชันเหล่านี้ได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดรูปวงจรดิจิทัล

ฟังก์ชันแบบบูลซึ่งแสดงให้อยู่ในรูปประพจน์เลือกของมินเทิร์มนั้นเรีกว่า "ผลบวกของผลคูณ" และฟังก์ชันที่คู่กันตามกฎเดอมอร์แกนนั้นเรียกว่า "ผลคูณของผลบวก" ซึ่งแสดงในรูปของประพจน์เชื่อมของแมกซ์เทิร์ม