ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามและชื่อชาวไทยที่ได้รับการฉลองวาระครบรอบโดยยูเนสโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามและชื่อชาวไทยที่ได้รับการฉลองวาระครบรอบวันเกิดหรือเสียชีวิต โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลสำคัญของโลก

[แก้]
สัญลักษณ์
      
พระมหากษัตริย์
      
พระบรมวงศานุวงศ์
      
พระสงฆ์
      
ขุนนาง
      
ราชนิกุล
      
นักเคลื่อนไหว
      
ข้าราชการ
      
สื่อมวลชน
ลำดับ รูป ผู้ได้รับการฉลอง
(ช่วงชีวิต)
วันที่ฉลอง ฉลองในวาระ
1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(พ.ศ. 2405–2486)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2505 100 ปี วันประสูติ[1]
2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
(พ.ศ. 2406–2490)
28 เมษายน พ.ศ. 2506 100 ปี วันประสูติ[2]
3 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(พ.ศ. 2310–2367)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 200 ปี วันพระบรมราชสมภพ[3]
4 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2423–2468)
1 มกราคม พ.ศ. 2523 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ[4]
5 พระสุนทรโวหาร
(ภู่)

(พ.ศ. 2329–2398)
26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 200 ปี ชาตกาล[5]
6 พระยาอนุมานราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ)

(พ.ศ. 2431–2512)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 100 ปี ชาตกาล[6]
7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พ.ศ. 2333–2396)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 200 ปี วันประสูติ[7]
8 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(พ.ศ. 2434–2519)
25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 100 ปี วันประสูติ[8]
9 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(พ.ศ. 2435–2472)
1 มกราคม พ.ศ. 2535 100 ปี วันพระราชสมภพ[9]
10 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พ.ศ. 2470–2559)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 50 ปี วันขึ้นครองสิริราชสมบัติ[10]
11 ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

(พ.ศ. 2443–2526)
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 100 ปี ชาตกาล[11]
12 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พ.ศ. 2443–2538)
21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 100 ปี วันพระราชสมภพ[12]
13 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2396–2453)
20 กันยายน พ.ศ. 2546 150 ปี วันพระบรมราชสมภพ[13]
14 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
(พ.ศ. 2446–2538)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 100 ปี ชาตกาล[14]
15 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2347–2411)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 200 ปี วันพระบรมราชสมภพ[15]
16 กุหลาบ สายประดิษฐ์
(พ.ศ. 2448–2517)
31 มีนาคม พ.ศ. 2548 100 ปี ชาตกาล[16]
17 พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

(พ.ศ. 2449–2536)
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 100 ปี ชาตกาล[17]
18 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
(พ.ศ. 2351–2414)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 200 ปี วันประสูติ[18]
19 เอื้อ สุนทรสนาน
(พ.ศ. 2453–2524)
21 มกราคม พ.ศ. 2553 100 ปี ชาตกาล[19]
20 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
(พ.ศ. 2454–2538)
20 เมษายน พ.ศ. 2554 100 ปี ชาตกาล[19]
21 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
(พ.ศ. 2405–2498)
10 กันยายน พ.ศ. 2555 150 ปี วันพระราชสมภพ[20]
22 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
(พ.ศ. 2454–2525)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 100 ปี ชาตกาล[21]
23 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2436–2484)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 120 ปี วันพระบรมราชสมภพ[22][23]
24 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(พ.ศ. 2407–2462)
1 มกราคม พ.ศ. 2557 150 ปี วันพระราชสมภพ[24][23]
25 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
(พ.ศ. 2458–2526)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 100 ปี ชาตกาล[25][23]
26 ป๋วย อึ๊งภากรณ์
(พ.ศ. 2459–2542)
9 มีนาคม พ.ศ. 2559 100 ปี ชาตกาล[26]
27 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

(พ.ศ. 2410–2460)
16 เมษายน พ.ศ. 2560 150 ปี ชาตกาล[27]
28 กำพล วัชรพล
(พ.ศ. 2462–2539)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 100 ปี ชาตกาล[28]
29 พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต
(พ.ศ. 2413–2492)
20 มกราคม พ.ศ. 2563 150 ปี ชาตกาล[29]
30 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พ.ศ. 2403–2464)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 100 ปี วันสิ้นพระชนม์[30]
31 พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)

(พ.ศ. 2365–2434)
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 200 ปี ชาตกาล[31]
32 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(พ.ศ. 2466–2551)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 100 ปี วันประสูติ[32]

บุคคลที่รับรองบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

[แก้]
ลำดับ รูป ผู้ได้รับการรับรอง
(ช่วงชีวิต)
วันที่ฉลอง ฉลองในวาระ
1 พระศรีวิชัย
(อินท์เฟือน สีวิเชยฺย)

(พ.ศ. 2421–2482)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2571 150 ปี ชาตกาล[33]

บุคคลที่เคยเสนอชื่อบัญชีเบื้องต้น

[แก้]
ลำดับ รูป ผู้ได้รับการเสนอ
(ช่วงชีวิต)
วันที่ฉลอง ฉลองในวาระ สาเหตุที่ไม่รับ
1 ดิเรก ชัยนาม
(พ.ศ. 2448–2510)
18 มกราคม พ.ศ. 2548 100 ปี ชาตกาล[34] เนื่องจากข้อเสนอของรัฐบาลไทยไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการพิจารณา

อ้างอิง

[แก้]
 1. "UNESCO ยกย่อง "กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-13. สืบค้นเมื่อ 2022-01-08.
 2. วธ. รำลึก ๑๕o ปี วันประสูติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ บุคคลสำคัญของโลก[ลิงก์เสีย]
 3. "พระราชกรณีกิจ รัชกาลที่ ๒ "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" (บุคคลสำคัญของโลก)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-08. สืบค้นเมื่อ 2022-01-08.
 4. "มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยูเนสโก)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-08. สืบค้นเมื่อ 2022-01-08.
 5. “สุนทรภู่” กวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์ สามัญชนไทยคนแรกที่ยูเนสโกยกย่อง
 6. เสฐียรโกเศศ กับพรมแดนทางความรู้ “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” (ยูเนสโก)
 7. จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส บุคคลสำ คัญของโลก…สู่จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำ แห่งโลก
 8. ยูเนสโกยกย่อง พระองค์วรรณ ภารกิจ “ประชาชาติ” บนความเปลี่ยนแปลง
 9. ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 10. 'ยูเนสโก' ถวายราชสดุดี 'ในหลวง ร.9' ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
 11. ปรีดี พนมยงค์ : ครบรอบชาตกาล ตำนาน "บุคคลสำคัญของโลก"
 12. ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 13. ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 14. ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 15. ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 16. กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) บุคคลดีเด่น UNESCO
 17. ยูเนสโกยกย่อง "พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 18. ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 19. 19.0 19.1 ยูเนสโกยกย่อง “ครูเอื้อ-คึกฤทธิ์” บุคคลสำคัญของโลก
 20. ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 21. ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
 22. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บุคคลสำคัญของโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
 23. 23.0 23.1 23.2 ยูเนสโก ยกย่อง ร.7-พระศรีพัชรินทราฯ-หม่อมงามจิตต์ บุคคลสำคัญปี56
 24. ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง บุคคลสำคัญของโลก
 25. "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๕๘". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-26. สืบค้นเมื่อ 2022-02-16.
 26. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : รำลึกบุคคลสำคัญของโลกของยูเนสโก ผู้ต้องลี้ภัยในต่างแดนหลัง 6 ต.ค. 2519
 27. ยูเนสโกยกย่อง ‘เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี’ บุคคลสำคัญของโลกปี59-60 ศธ.จัดใหญ่ฉลอง 150 ปีชาตกาล
 28. ยูเนสโก ยกย่อง “กำพล วัชรพล” เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 29. ไทยเสนอ "ยูเนสโก" ยก "หลวงปู่มั่น" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 30. 'สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส' : บุคคลสำคัญของโลก ปี 2564
 31. "ยูเนสโก้ประกาศยกย่อง ปราชญ์ภาษาไทย 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2022-07-05.
 32. ครม.เสนอพระนาม "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ" ให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง "บุคคลสำคัญของโลก"
 33. ขอเชิญร่วมเวทีการเสวนาเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล
 34. ดิเรก ชัยนาม. อดีตของปัจจุบัน รวมปาฐกถาพิเศษว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2512, สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม, ตีพิมพ์ใหม่ โอเพ่นบุ๊คส์ เนื่องในโอกาส 100 ปี ชาตกาล, 2548. 191 หน้า. ISBN 974-93144-2-5

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]