รายพระนามและชื่อบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยกย่อง

ลำดับ รูป ผู้ได้รับยกย่อง วันที่ยกย่อง ยกย่องเนื่องในวาระ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2505 ฉลองวันประสูติครบ 100 ปี
2 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 ฉลองวันประสูติครบ 100 ปี
3 King Buddha Loetla Nabhalai.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา
4 King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 มกราคม พ.ศ. 2524 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา
5 Poo-2.jpg พระสุนทรโวหาร (ภู่) 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ฉลองชาตกาลครบ 200 ปี
6 พระยาอนุมานราชธน.jpg พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ฉลองวันประสูติครบ 200 ปี
8 Waithayakon.jpg พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ฉลองวันประสูติครบ 100 ปี
9 Prince Mahidol Adulyadej.jpeg สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา
10 Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ฉลองวันครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
11 Princess Mother Srinagarindra.jpg สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา
12 Pridi Panomyong (Scholar).jpg ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
13 King Chulalongkorn portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน พ.ศ. 2546 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา
14 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล1.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ฉลองชาติกาลครบ 100 ปี
15 Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา
16 Sri burapha logo.jpg กุหลาบ สายประดิษฐ์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
17 Buddhadasa118.jpg พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
18 กรมหลวงวงศาธิราชสนิท.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท[1] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ฉลองวันประสูติครบ 200 ปี
19 เอื้อ.jpg เอื้อ สุนทรสนาน[2] 21 มกราคม พ.ศ. 2553 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
20 Kukrit pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[2] 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
21 HM Queen Savang Vadhana of Siam.jpg สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า[3] 10 กันยายน พ.ศ. 2555 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา
22 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.jpg หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ[3] 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
23 King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 120 พรรษา
24 Queen Saovabha Phongsri.jpg สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[4] 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา
25 งามจิตต์ บุรฉัตร.jpg หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา[4][5] 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
26 Puey work.jpg ป๋วย อึ๊งภากรณ์[6] 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
27 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี.jpg เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) [7] 16 เมษายน พ.ศ. 2560 ฉลองชาตกาลครบ 150 ปี
28 Flag of UNESCO.svg กำพล วัชรพล[6] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี
29 Flag of UNESCO.svg พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต [8] 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ฉลองชาตกาลครบ 150 ปี
30 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส [8] 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวาระการสิ้นพระชนม์ครบ 100 ปี

อ้างอิง[แก้]