ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามรัชทายาทเซอร์เบียและยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชอาณาจักรเซอร์เบีย[แก้]

ราชวงศ์คาราดอร์เจวิช[แก้]

รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง เหตุผล พ้นจากตำแหน่ง เหตุผล รัชทายาทลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
มกุฎราชกุมารจอร์จ คาราดอร์เจวิช ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 15 มิถุนายน 1903 พระราชบิดาเสวยราชย์ 27 มีนาคม 1909 ทรงสละสิทธิ์ เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ คาราดอร์เจวิช
พระอนุชา

Peter I of Serbs, Croats and Slovenesเปตาร์ที่ 1
มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์ คาราดอร์เจวิช ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 27 มีนาคม 1909 พระเชษฐาสละสิทธิ์ 1 ธันวาคม 1918 เปลี่ยนพระยศ เจ้าชายอาร์เซน คาราดอร์เจวิช พระปิตุลา

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย[แก้]

ราชวงศ์คาราจอร์เจวิช[แก้]

รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง เหตุผล พ้นจากตำแหน่ง เหตุผล รัชทายาทลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1 ธันวาคม 1918 เปลี่ยนพระยศ 16 สิงหาคม 1921 เสวยราชย์ เจ้าชายอาร์เซน พระปิตุลา

Peter I of Serbs, Croats and Slovenes

เปตาร์ที่ 1

เจ้าชายอาร์เซน ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 16 สิงหาคม 1921 พระภาติยะเสวยราชย์ 6 กันยายน 1923 พระมหากษัตริย์มีพระราชโอรส เจ้าชายพอล พระโอรส
Alexander I of Yugoslavia

อเล็กซานเดอร์ที่ 1

มกุฎราชกุมารเปตาร์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 6 กันยายน 1923 ประสูติ 9 ตุลาคม 1934 เสวยราชย์ เจ้าชายอาร์เซน 1921-1923, พระอัยกา
เจ้าชายโทมิสลาฟ 1923-1934, พระอนุชา
เจ้าชายโทมิสลาฟ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 9 ตุลาคม 1934 พระเชษฐาเสวยราชย์ 17 กรกฎาคม 1945 พระมหากษัตริย์มีพระราชโอรส เจ้าชายแอนดรูว์, พระอนุชา

Peter II of Yugoslavia

เปตาร์ที่ 2

มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 17 กรกฎาคม 1945 ประสูติ 29 พฤศจิกายน 1945 ระบอบกษัตริย์ถูกล้มเลิก เจ้าชายโทมิสลาฟ พระปิตุลา

ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์[แก้]

ราชบัลลังก์ยูโกสลาเวีย[แก้]

รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง เหตุผล พ้นจากตำแหน่ง เหตุผล รัชทายาทลำดับถัดไป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 29 พฤศจิกายน 1945 ระบอบกษัตริย์ถูกล้มเลิก 3 พฤศจิกายน 1970 ทรงอ้างสิทธิ์ เจ้าชายโทมิสลาฟ พระปิตุลา
Peter II of Yugoslavia
เปตาร์ที่ 2
เจ้าชายโทมิสลาฟ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 3 พฤศจิกายน 1970 พระภาติยะอ้างสิทธิ์ 5 กุมภาพันธ์ 1980 พระภาติยะมีพระโอรส เจ้าชายนิโกลา พระโอรส มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์
เจ้าชายปีเตอร์ รัชทายาทแห่งเซอร์เบีย ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 5 กุมภาพันธ์ 1980 ประสูติ 4 กุมภาพันธ์ 2003 ยุบเลิกยูโกสลาเวีย เจ้าชายโทมิสลาฟ 1980-1982, พระอัยกา

เจ้าชายฟิลิป 1982-2003 พระอนุชา

ราชบัลลังก์เซอร์เบีย[แก้]

รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง เหตุผล พ้นจากตำแหน่ง เหตุผล รัชทายาทลำดับถัดไป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
เจ้าชายปีเตอร์ รัชทายาทแห่งเซอร์เบีย ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 4 กุมภาพันธ์ 2003 ยุบเลิกยูโกสลาเวีย 27 เมษายน 2022 สละสิทธิ์ เจ้าชายฟิลิป พระอนุชา
มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์
เจ้าชายฟิลิป ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 27 เมษายน 2022 พระเชษฐาสละสิทธิ์ - - เจ้าชายสเตฟาน พระโอรส