รายพระนามรัชทายาทตองงา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามรัชทายาทตองงา รายพระนามนี้รวมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับมรดกสืบราชบัลลังก์ตองงา หรือ ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ตองงา ไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงหรือทายาทโดยสันนิษฐานนับตั้งการสถาปนาราชวงศ์ตูโปอูปกครองราชอาณาจักรตองงาในวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1845 ผู้ที่ได้สืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีนาถจะแสดงเป็นตัวหนา

ราชอาณาจักรตองงาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1845 ภายใต้การนำของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 การสืบราชบัลลังก์จะให้สิทธิแก่บุรุษก่อนสตรี ปัญหาการสืบราชบัลลังก์ตองงาครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวูนา ตากีตากีมาโลฮี เจ้าชายแห่งฮาอะฟาลูฮาโอ พระโอรสองค์รองของสมเด็จพระราชินีสโลเต ลูเปปาอูอูสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1862 ส่งผลให้ไม่มีทายาทที่ชอบธรรมในการสืบทอดราชบัลลังก์ตองงา[1] ปัญหาผู้สืบทอดราชบัลลังก์คลี่คลายลงเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของตองงาในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1875 ที่กำหนดให้เจ้าชายเตวิตา อูงาในเจ้าหญิงพระชายากาโลลาอิเน ฟูซีมาตาลีลีและพระโอรสและธิดาของพระองค์ที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถสืบทอดราชบัลลังก์ได้[2] เนื่องจากรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 มีรัชสมัยที่ค่อนข้างยาวนานทำให้พระโอรสและพระนัดดาสิ้นพระชนม์ไปหลายพระองค์ จนกระทั่งเหลือเพียงเจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮาที่เป็นรัชทายาทที่เหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวในสายของเจ้าชายเตวิตา อูงา มกุฎราชกุมาร ส่งผลให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1885 โดยเปิดโอกาสให้เชื้อสายของอูอิลีอาเม ตูงีจากราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัวสามารถสืบราชบัลลังก์ได้ หากหมดทายาทสายเจ้าชายเตวิตา อูงา[3]

ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันการสืบราชบัลลังก์ตองงานั้น ผู้สืบราชบัลลังก์ต้องเป็นเชื้อสายที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าชายเตวิตา อูงา หากไม่มีเชื้อสายเหลือแล้ว ให้ข้ามไปยังสายของอูอิลีอาเม ตูงี หากไม่มีเชื้อสายตามกฎหมายของทั้งสองเชื้อสายพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ในการเลือกรัชทายาทด้วยพระองค์เองตามความเห็นชอบของขุนนาง และหากไม่มีการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ให้เหล่าขุนนางและหัวหน้าท้องถิ่นเลือกกันเองว่าใครจะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป[4]

รายพระนามรัชทายาท[แก้]

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ตองงา
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
วูนา ตากีตากีมาโลฮี เจ้าชายแห่งฮาอะฟาลูฮาโอ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสองค์ที่สอง
(ในสมเด็จพระราชินีสโลเต ลูเปปาอูอู)
ค.ศ. 1845 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ มกราคม ค.ศ. 1862 สิ้นพระชนม์ ไม่มี สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 1
เจ้าชายเตวิตา อูงา มกุฎราชกุมาร ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสองค์โต
(ในเจ้าหญิงพระชายากาโลลาอิเน ฟูซีมาตาลีลี)
4 ตุลาคม ค.ศ. 1875 รัฐธรรมนูญตองงา 18 ธันวาคม ค.ศ. 1879 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายอูเอลีงาโตนี งู, ค.ศ. 1875–1879, พระโอรส
เจ้าชายอูเอลีงาโตนี งู มกุฎราชกุมาร ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชนัดดา 22 ธันวาคม ค.ศ. 1879 พระบิดาสิ้นพระชนม์ 11 มีนาคม ค.ศ. 1885 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายนาเลโซนี ไลโฟเน อูงา, ค.ศ. 1879–1885, พระอนุชา
เจ้าชายนาเลโซนี ไลโฟเน อูงา มกุฎราชกุมาร ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชนัดดา 11 มีนาคม ค.ศ. 1885 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1889 สิ้นพระชนม์ เจ้าหญิงเอลิซิวา ฟูซีปาลา เตากีโอเนตูกู, ค.ศ. 1885–1889, พระเชษฐภคินี
เจ้าหญิงเอลิซิวา ฟูซีปาลา เตากีโอเนตูกู ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชนัดดา 6 มิถุนายน ค.ศ. 1889 พระอนุชาสิ้นพระชนม์ กันยายน ค.ศ. 1889 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮา, ค.ศ. 1889, พระโอรส
เจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮา ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชปนัดดา กันยายน ค.ศ. 1889 พระราชมารดาสิ้นพระชนม์ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1893 พระราชปัยกาสวรรคต
ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์
อูอิลีอาเม ตูงี, ค.ศ. 1889 - 1893, สายตูอิฮาอะตากาลาอัว
อูอิลีอาเม ตูงี ทายาทโดยสันนิษฐาน พระญาติ
(สายตูอิฮาอะตากาลาอัว)
18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1893 การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี ค.ศ 1885 13 มีนาคม ค.ศ. 1900 สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 2 มีพระธิดา ซิอาโอซิ ตูกูอาโฮ, ค.ศ. 1893 , โอรส
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 2
วีเลียมี ตูงี ไมเลฟีฮี, ค.ศ. 1893 - 1900, นัดดา
เจ้าหญิงสโลเต มาฟิเลโอ ปิโลเลวู ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชธิดาองค์โต 13 มีนาคม ค.ศ. 1900 ประสูติ 5 เมษายน ค.ศ. 1918 พระราชบิดาสวรรคต
ทรงเริ่มเป็นพระราชินีนาถ
เจ้าหญิงโอเนลูอา, ค.ศ. 1911, พระขนิษฐา (ต่างพระมารดา)
เจ้าหญิงเอลิซีวา ฟูซีปาลา เตากิโอเนตูกู, ค.ศ. 1911 - 1918, พระขนิษฐา (ต่างพระมารดา)
เจ้าหญิงเอลิซีวา ฟูซีปาลา เตากิโอเนตูกู ทายาทโดยสันนิษฐาน พระขนิษฐา (ต่างพระมารดา) 5 เมษายน ค.ศ. 1918 พระเชษฐภคินี (ต่างพระมารดา) ขึ้นครองราชย์ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1918 สมเด็จพระราชินีนาถมีพระโอรส เจ้าชายวีเลียมี ตูงี ไมเลฟีฮี, ค.ศ. 1918, พระสวามีพระราชินีนาถ
สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
เซียโอซิ เตาฟาอาเฮา ตูโปอูลาฮี เจ้าชายทูโพทัว ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสองค์โต 4 มิถุนายน ค.ศ. 1918 ประสูติ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1965 พระราชมารดาสวรรคต
ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์
เจ้าหญิงเอลิซีวา ฟูซีปาลา เตากิโอเนตูกู, ค.ศ. 1918 - 1919, พระมาตุจฉา
เจ้าชายอูอีลีอามี ตูกูอาโฮ, ค.ศ. 1919 - 1936, พระอนุชา
เจ้าชายฟาตาเฟหิ ตูอิเปเลหะเก, ค.ศ. 1936 - 1948, พระอนุชา
เจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮา มาตูอาตาองโก ตูกูอาโฮ, ค.ศ. 1948 - 1965 พระโอรส
เซียโอซี เตาฟาอาเฮา มาตูอาตาองโก ตูกูอาโฮ เจ้าชายทูโพทัว ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสองค์โต 16 ธันวาคม ค.ศ. 1965 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 10 กันยายน ค.ศ. 2006 พระราชบิดาสวรรคต
ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์
เจ้าชายอูลูกาลาลา ลาวากา อาตา, ค.ศ. 1965 - 2006 พระอนุชา
พระเจ้าเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
เจ้าชายอะโฮเออิตู อูนูอากิโอโตงา ตูกูอาโฮ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 10 กันยายน ค.ศ. 2006 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 18 มีนาคม ค.ศ. 2012 พระเชษฐาสวรรคต
ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์
เจ้าชายทูโพทัว อูลูกาลาลา, ค.ศ. 2006 - 2012, พระโอรส
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
เจ้าชายทูโพทัว อูลูกาลาลา มกุฎราชกุมาร ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 18 มีนาคม ค.ศ. 2012 พระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ ปัจจุบัน เจ้าชายอาตา, ค.ศ. 2012 - 2013, พระอนุชา
สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6
เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก, ค.ศ. 2013 - ปัจจุบัน, พระโอรส

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Rodman, Margaret; Rutherford, Noel (2007). Rutherford: Shirley Baker/Tonga. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-1856-2.
  2. "The Tupou Dynasty GENEALOGY". royalark. 11 February 2014.
  3. Aletta Biersack (11 February 2014). "Chapter 12. Rivals and Wives: Affinal Politics and the Tongan Ramage" (PDF).
  4. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรตองงา มาตราที่ 32" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-02-10.